Priporočena literatura

Medicina
Snov, ki jo studenti slisijo na predavanjih, vajah in seminarjih, lahko utrdijo in poglobijo z naslednjimi ucnimi gradivi:

TEMELJNA UCNA GRADIVA:

Skupina avtorjev: Izbrana poglavja iz patoloske fiziologije, 8. Izdaja, Univerza v Ljubljani, 1996.
Skupina avtorjev: Navodila za vaje iz patoloske fiziologije, 1. Izdaja, Univerza v Ljubljani, 1996.
Guyton A.C. in Hall J.E.: Textbook of Medical Physiology, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1996.

Natisnjena gradiva studentskih seminarjev.

PRIPOROCENA GRADIVA:
Isselbacher K.J. in sod.: Harrison`s Principles of Internal Medicine, 13. izdaja, McGraw-Hill, Inc., New York, 1994, (patofizioloski uvodi v posamezna poglavja).
Gamulin S. in sodelavci: Patofiziologija, Medicinska naklada. Zagreb, 1995.
Kordas M.: A Quantitative Approach to the Study of Some Aspects of Cardiovascular and Renal Physiology, 2nd Edition, Didakta, Radovljica, 1996.

Patoloska fiziologija - Stomatologija

Snov, ki jo studenti slisijo na predavanjih, vajah in seminarjih, lahko utrdijo in poglobijo z naslednjimi ucnimi gradivi:


TEMELJNA UCNA GRADIVA:
Skupina avtorjev: Izbrana poglavja iz patoloske fiziologije, 8. Izdaja, Univerza v Ljubljani, 1996.
Skupina avtorjev: Navodila za vaje iz patoloske fiziologije, 1. Izdaja, Univerza v Ljubljani, 1996.
Guyton A.C. in Hall J.E.: Textbook of Medical Physiology, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1996.

Natisnjena gradiva studentskih seminarjev.

PRIPOROCENA GRADIVA:
Isselbacher K.J. in sod.: Harrison`s Principles of Internal Medicine, 13. izdaja, McGraw-Hill, Inc., New York, 1994, (patofizioloski uvodi v posamezna poglavja).
Gamulin S. in sodelavci: Patofiziologija, Medicinska naklada. Zagreb, 1995.
Kordas M.: A Quantitative Approach to the Study of Some Aspects of Cardiovascular and Renal Physiology, 2nd Edition, Didakta, Radovljica, 1996.

You have no rights to post comments

Uporabniški račun