Vstopni kolokvij - metabolizem

metabolizem VSTOPNI KOLIOKVIJ 2004:

1. Koncentracijo glukoze(glu) v krvi zviša a)hepatična glikogenoliza b)mišična glikogenoliza c)glukoneogeneza(GNG) v eritrocitih č)GNG v jetrih d)zvišana konc. insulina v plazmi e)zvišana konc. adrenalina v plazmi. /a,č,e/

2. Encimi GNG so a)piruvat kinaza b)piruvat karboksilaza c)glikogen sintaza č)fosfoenolpiruvat karboksikinaza d)fru -1,6- bifosfataza d)piruvat dehidrogenaza. /b,č,d/

3. Insulin a)inhibira b)aktivira acetil-coA karboksilazo, pod vplivom katere nastane ....č)malonil-coA...., ki je prva stopnja v sintezi....e)prostih maš.kislin. /b,č,e/

4. Beljakovine v hrani vplivajo na dnevno izločen a)kreatinin b)amonijev ion c)sečnino v urinu. /c/

5. Kortizol izrazito pospeši a)GNG v jetrih b)GNG v možganih c)zmanjša beljakovinsko maso v mišicah č)zveča beljakovinsko maso v mišicah d)zveča vnos glu v skelet.mišice e)zmanjša vnos glu v skelet.mišice. /a,c,e/

veliko sreče vsem zanamcem!!!!!!

You have no rights to post comments

Uporabniški račun