Vstopni kolokvij - hipotermija 2014

1. Če človek najprej miruje, se potem pri intenzivnem mišičnem delu količina toplote oddana z radiacijo absolutno a) poveča b)zmanjša, glede na ostale mehanizme oddajanja toplote pa se delež toplote oddane z radiacijo c)poveča č)zmanjša

(a,č)

2. Zakaj lahko človek prebiva v arktičnem podnebju?

(zaradi vedenjskih vzorcev - obleče se, najde zavetje, zakuri ogenj ..., nekaj v tem smislu napišeš. NE pa napisati aklimatizacija!)

3. Pri anesteziji je faza ekscitacije a)povečana b)zmanjšana zaradi c)inhibicije termoregulacijskega centra v hipotalamusu d)še neki glupega

(b,c)

4. Zakaj je lahko neka živčna celica termoreceptor?

(Izpolnjena morata biti dva pogoja: 1. Živčna celica mora biti občutljivejša na spremembo temperature od ostalih živčnih celic. 2. Ob spremembi temperature se ji mora ustrezno spremeniti(povečati?) proženje akcijskih potencialov. Nekaj v tem smislu naj bi moral napisat, definitivno dva pogoja).

5. Oddajanje toplote a)je vedno mogoče b)včasih ni mogoče c)ni mogoče, kadar je temperatura okolice višja od temperature organizma.

(b)

You have no rights to post comments

Uporabniški račun