Kolokvij - Bronhokonstrikcija (izstopni) (2012-12-17)
1. Značilnosti zunanjega segmenta pri dinamični kompresiji bronhov, razlika tlakov:
a)Neodvisna
b) Odvisna
Od moči dihalnih mišic, pri tem se upor:
c)poveča
d)zmanjša
e)ne spremeni
b,c

2. Kaj povzroča bronhokonstrikcijo v zgodnji fazi poslabšanja astme:
a) acetilholin
b) bradikinin
c) levkotrieni
d) prostaglandini
e) interlevkin 5
f) histamin
a,c,d,f

3. povečana podajnost pljuč:
a) Zmanjša maksimalni ekspiracijski pretok
b) Zveča maksimalni ekspiracijski pretok
c) Vpliva na inspiracijski pretok
d) Vpliva na razliko tlakov v notranjem segmantu
e) Zmanjša razmerja FEV1/FVK
f) naredi plevralni tlak na koncu izdiha bolj negativen kot na koncu mirnega izdiha
a, d, e

4. spreminjanje volumnov pri astmi; med nastajanjem bronhokonstrikcije je inspiratorni volumen:
a) Večji
b) Manjši
c) Enak
Kot ekspiratorni. Pri vzpostavitvi stacionarnega stanja pa je
d) enak
e) večji
f) manjši
kot ekspiratorni, zaradi
g) povečan alveolnega tlaka
h) dihanje se premakne v območje večjih volumnov (večja FRK)
i) povečano delo ekpiratornih mišic
j) povečano delo inspiratornih mišic
a, d, h

5. forsiran izdih in dinamična kompresija bronhov:
a) Pretok se v zunanjem segmentu tekom izdiha zmanjšuje
b) S čim večjim alveolnim tlakom ustvarimo večji ekspiracijski pretok
c) Z manj negativnim plevralnim tlakom povečamo ekspiracijski pretok
d) Večji pri manjšem volumnu pljuč
e) Manjši če ne uporabljamo najvčjemoči ekspiratornih mišic
f) Podajnost pljuč nanj ne vpliva
g) Noben odgovor ni pravilen
h) morebitnega znižanje zaradi upora na noben način ne moremo kompenzirati
a

6. Pri bolniku ki je 3 ure v zmernem poslabšanju astme je pCO2 v alveolih:
a) povsod zvišan
b) ponekod znižan ponekod zvišan
c) povsod zmanjšan
pri njemu prevladujejo kakšni alveoli?
d) večinoma hipoventilirani
e) večinoma hiperventilirani
b,e

7. Neposredna posledica motnje ob vdihavanju 7 CO2 in 21 O2 pri budri:

(takoj ko nastane motnja, pred aktivacijo komp. mehanizmov)
a) povišan 02 na 100 in 1 način 

b) neto vnos co2 iz zraka v alveole
c) prekinitev izločanja CO2 iz alveolov v zrak in nič drugega
d) povečanje AV
e) zmanjšanje AV
b

8. Astmatični bolnik (akutno poslabsanje) ima znižan o2 in znižan co2:

a) hipoventilira

b) hiperventilira

c) normalno diha

d) povecano nesorazmerje V/P 

e) znizano razmerje V/P

f) hudo zmanjsanje difuzijske kapacitete

g) neki z enim hiperkapnicnim sindromom/boleznijo/stanjem
b,d

9.Emfizmatična oblika KOPB
a) FEV/VK
- cca 0.9

b) okol 0.8

c) manj kt 0.7

ker:

d) znižana podajnost

e) razširjen prsni koš
f) povecan FRK 

g) zmansana razlika tlakou u notranjem segmentu
c, e,g

10. Povečamo mrtvi prostor, vzpostavi se novo stacionarno stanje:
a) povečana AV
b) Normalna AV
c) poveča se frekvenca dihanja
d) poveča se DV
pri vagotomirani živali:
e) poveča se DV
f) poveča ce frekvenca
g) povečana AV
h) normalna AV
c,d,e