Kolokvij - Bronhokonstrikcija (vstopni)

Vstopni kolokvij - Bronhokonstrikcija

1. Kje se nahajajo centrali kemoreceptorji?
V ventrolateralnem delu MEDULE OBLONGATE (podaljšane hrbtenjače ni dovolj), blizu dihalnega centra. [ne škodi, da napišete, da je blizu površine]

2. Naštej vsaj dva dejavnika, ki aktivirata receptorje za draženje.
Kemični, fizikalni dejavniki, bronhokonstrikcija.
[lahko si naštel dejanske primere: cigaretni dim, mraz,..]

3.Kateri del dihalne poti določi pretok zraka pri dinamični kompresiji bronhov? Naštej parametra, ki ga določata.
Notranji odsek - od alveolov do točke enakih tlakov. Določata ga upor notranjega odseka in razlika tlakov v notranjem odseku.

4. Bolnik ima pomankanje surfaktanta. Kaj se zgodi s podajnostjo pljuč? Nariši graf, ki prikazuje podajnost pljuč in pljuč tega bolnika.
Podajnost se zmanjša zaradi povečane površinske napetosti v alveolu.
[na grafu ne pozabit pravilno označit osi - Vp in ptr, ter označiti kaj prikazuje vsaka krivulja]

5. V fiziološkem mrtvem prostoru je P/V: a) manjša b) enaka c) večja. Kakšna je količina kisika in CO2 (ml/100 ml krvi)v krvi, ki odteka iz tega področja v primerjavi z arterijsko krvjo, ki odteka iz področja z normalnim P/V.
P/V je povečan. O2 je enak (nasičenost Hb - disociacijska krivulja oksiHb je skoraj izravnana + raztopljen kisik malo prispeva k koncentraciji O2 v krvi), CO2 pa je znižan.
[dejanskih številk niso zahtevali]