1.pregledna vaja

1.pregledna vaja

sladkorna bolezen, motnje pH, žolčni kamni, dehidracije, stradanje
metabolizem

OGTT: Za ugotavljanje učikov inzulina na konc. Glu

SB tip II: bolj odvisen od genov (kot tip I), poligensko dedovanje, možna je rezistenca na inzulin in uničenje beta celic

4 dni manjši vnos Na: manjši V ZUCT in manj urina

eksogena hipertermija; zarad nezmožnosti oddajanja toplote, ohladimo

enodgeni pirogeni: nastajajo v cel. imun.sis., IL-1, TNF-alfa

livar: hipertonična dehidracija, ADH pomaga, nardi da je manjša izguba vode

Žolčnikov mulj: kristali holesterola monohidrata pa mucin

žolčni kamni: zarad dolgotrajne prenasičenosti žolča s holesterolom, v krogu so jetra, čevesje, žolčnik

1 dan bruhanje: poz. prebitek baz, hipokalimija, povečana reabs. Na in povečano izločanje H+ v urinu

pH 7.37.. - ph je normalen, komp. MA, hipokloremična acidoza.

You have no rights to post comments

Uporabniški račun