Kolokvij - Motnje živčno mišičnega prenosa

Izbirna vaja – Motnje živčno mišičnega prenosa

1. Pri miasteniji gravis lahko najdemo v krvi bolnikov visoke titre protiteles proti
a) Napetostno odvisnim Ca2+ kanalčkom
b) Napetostno odvisnim Na+ kanalčkom
c) Acetilholinskim receptorjem
d) Receptorju MuSK
[c, d]

2. Fiziostigmin je:
a) Karbamatni
b) Organofosfatni
c) Kovalentni
Inhibitor
d) AChE
e) Tirozinske kinaze.
[a, d]

3. D-turbokurarin se veže na
a) AChR
b) MuSK
Vezava je
c) Reverzibilna
d) Ireverzibilna.
[a,c]

4. V primeru živčnomišičnega preparata podganje diafragme smo merili živčnomišični prenos na
a) Posreden
b) Neposreden
Način, tako da smo merili
c) Izometrične
d) Izotonične
Kontrakcije.
[a,c]

5. Koncentracijo ACh v špranji živčnomišičnega stika lahko povečajo:
a) Fiziostigmin
b) Neostigmin
c) Dendrotoksin
d) Botulinusni toksin.
[a,b]

You have no rights to post comments

Uporabniški račun