Vstopni kolokvij - Krvavitev

Vstopni kolokvij na vajo krvavitev:

1. Hematokrit je:
a) delež eritrocitov v razmazu krvi
b) št. eritrocitov v litru krvi
c) volumski delež eritrocitov v krvi
č) koncentracija hemoglobina v plazmi
d) še nekaj
(c)

2. Kapilarni hidrostatski tlak vzdolž sistemske kapilare
a) raste
b) pada
c) ostaja enak
Če se hidrostatski tlak zviša, se stopnja filtracija
č) poveča
d) zmanjša
(b, č)

3. Pri popolni denervaciji baroreceptorjev pride akutno do
a) zvečanja
b) zmanjšanja
aktivnosti simpatika.
Posledica je
c) močnejša kontrakcija srca
d) arteriolodilatacija
e) venodilatacija
(a, c)

4. Srednji cirkulacijski pritisk se zveča, ko se
a) zveča
b) zmanjša
volumen krvi, in ko se
c) zveča
č) zmanjša
tonus simpatika.
(a, c)

5. Guytonova grafična analiza: pri zmanjšani aktivnosti simpatika gre krivulja srčne aktivnosti
a) navzgor in levo
b) navzdol in desno
Če privzamemo, da se pri tem venski priliv ne spremeni, lahko sklepamo, da se minutni volumen srca
c) zmanjša
č) zveča
(b, c)

You have no rights to post comments

Uporabniški račun