Vstopni kolokvij - bronhokonstrikcija (2011-12-09)

Vstopni kolokvij vaja bronhokonstrikcija 9.12.2011

1. Kaj definira dihalne poti, ki jih štejemo pod anatomski mrtvi prostor?

[Ni izmenjave plinov med krvjo in alveoli.]

2.a) Površinska napetost se lahko poveča kadar _________________.
b) Nariši graf, ki jasno prikaže kaj se v tem primeru zgodi s podajnostjo!

[a)Kot pravilno se šteje SAMO: ko je premalo surfaktanta!! b)Narišeš dve krivulji, tista ki ima večji naklon je normalna, tista z manjšim pa ima povečano pov. napetost in zmanjšano podajnost. Graf mora bit označen: Vp na y osi in Ptp na x osi. Če napišeš samo P, se ti ne šteje kot prav. Prav tako se morata oba grafa začeti v isti izhodiščni točki.]

3. Receptorje, ki posredujejo Hering-Breuerjev refleks vzdraži _______________, posledica tega je ____________.

[razteg; prekinitev vdiha]

4. Akutno znižanje delnega tlaka O2 v vdihanem zraku a)razmeroma močno b)razmeroma malo c)sploh ne poviša alveolarno ventilacijo, ker _________________________.

[b, znižan delni tlak O2 spodbudi ventilacijo, vendar po drugi strani delni tlak CO2, ki se je kot posledica te hiperventilacije znižal, spodbudi receptorje, da ti zavrejo hiperventilacijo]

5. Če ima nekdo plevralni tlak 25mmH20 med dinamično kompresijo, ali lahko ugotovimo kakšna je razlika tlakov v zunanjem odseku dihalnih poti?

[Da. Razlika je 25mmH20, ker je ta razlika tlakov od točke enakih tlakov do zunanjosti Ppl-Pzun = 25-0 = 25mmH20. Nujno je treba napisat številko!]

You have no rights to post comments

Uporabniški račun