Vstopni kolokvij - metabolizem (25.11.2011)


1. Rastni hormon a)poveča b)zmanjša odzivnost tkiv na inzulin. Hkrati c)poveča d)zmanjša lipolizo v maščevju. Če ga je preveč, poveča tveganje za e)sladkorno b. f)hipoglikemijo.

(b,c,e)

2. Inzulin v mišici a)poveča b)zmanjša sintezno proteinov, povzroči premik c)GLUT2 d)GLUT4 na površino membrane in e)poveča f)zmanjša glikogenezo.

(a,d,e)

3. Dušikova bilanca je a)... b)... c) razmerje med N v hrani in N izločenim kot sečnino v urinu. Pri otrocih med obdobjem rasti je d)pozitivna e)negativna f)ničelna.

(c,d)

4. V glikolitičnih tkivih, ki so a)jetra b)možgani c)ledvična sredica d)ledvična skorja e)eritrocit, se glukoza presnovi do f)Acetil Coa g)laktata h)CO2 in H2O i)ketonskih teles.

(c,e,g)

5. Razgradnja glikogena v jetrih je povečana z a)inzulinom b)glukagonom c)adrenalinom. Takrat je d)povečana e)zmanjšana aktivnost glikogen fosforilaze. Aktivnost tega encima v primerjavi z absorbcijskim obdobjem je v postabsorbcijskem obdobju f)zvečana g)zmanjšana.

(b,c,d,f)

You have no rights to post comments

Uporabniški račun