Izstopni kolokvij - bronhokonstrikcija

Kolokvij bronhokonstrikcija 3.1.2011

Budra diha zrak s 3 Co2 in 21 O2:
a) normalno izloča CO2 ker hiperventilira
b) ne more normalno izločati CO2 kljub temu da hiperventilira
c) teoretično ne bi mogla izločati zadosti CO2 če ne bi hiperventilirala
d) ima hipoksemijo
e) ima znižan pO2 v arterijski krvi
f) ima zvišan pO2 v arterijski krvi

( a,f)

Kaj povzroči krčenje gladkih mišic pri astmi:

a) acetilholin
b) histamin
c) bradikinin
d) il-5
e) prostaglandini
f) levkotrieni

(a,b,e,f)


Bolniku z akutnim poslabšanje astme damo antagoniste acetilholina.funkcionalna rezidualna kapaciteta se:

a) zmanjša
b) zveča
c) ostane enaka

kar je posledica spremembe

d)imunskega odgovora
e) spremembe refleksnega odziva
f) vnetnega odgovora

(a,e)


Pri bolniku ki je 3 ure v zmernem poslabšanju astme je pCO2 v alveolih:

a) povsod zvišan
b) ponekod znižan ponekod zvišan
c) povsod zvišan
pri njemu prevladujejo kakšni alveoli?
d) večinoma hipoventilirani
e) večinoma hiperventilirani

(b,e)


Kaj ne sodi pod opredelitev astme:
a) alergična reakcija
b) kronično vnetje
c) povečana občutljivost bronhov
d) zmanjšana komplianca
e) reverzibilna zoožitev dihalnih poti

(a,d)You have no rights to post comments

Uporabniški račun