Vstopni kolokvij - bronhokonstrikcija (dec02)

1. Kaj je funkcionalna rezidualna kapaciteta

FRK=RV+ERV

2. Nariši graf, s katerega bo očitna sprememba podajnosti pljuč pri bolnikih z emfizemom. (al neki takega)

narišeš p(V), pri čemer je treba pazit na različno strmino

3. Vagalni refleks povzroči _________ in ___________.

bronhokonstrikcijo in tahipnejo

4. Kje se nahajajo centralni kemoreceptorji

ventrolateralni del podaljšane hrbtenjače (kemoreceptorno področje)

5. dinamična kompresija

You have no rights to post comments

Uporabniški račun