Vstopni kolokvij - bronhokonstrikcija (nov02)

1. Kaj je funkcionalna rezidualna kapaciteta [vsota RV in ERV; z odgovorom "V zraka, ki ostane v pljučih po izdihu" niso zadovoljni.]
2. Kako znižan arterijski pO2 vpliva na dihalni center [preko perifernih kemoreceptorjev ga stimulira, direktno ga zaradi hipoksije CŽS zavira]
3. Bronhokonstrikcija je a) vzrok; b) posledica; c) vzrok in posledica; d) ni ne vzrok, ne posledica draženja receptorjev pljučnega draženja. [c]
4. Podajnost celotnih pljuč je a) večja; b) manjša; c) enaka, kot podajnost enega pljučnega krila. [menda a - razlaga na nivoju razširjene relativnostne teorije]
5. Povečan upor notranjega odseka dihalnih poti neposredno vpliva na
a) plevralni tlak;
b) transpulmonalni tlak;
c) maksimalen pretok zraka v forsiranem ekspiriju;
ć (brez heca, tudi mehki č so imeli:) podajnost pljuè;
č gradient tlakov v notranjem odseku. [c]