Vstopni kolokvij-metabolizem (nov2002)

1. Insulin poveča koncentracijo glikogena v jetrih preko a) stimulacije glikogen sintetaze; b) dviga koncentracije cAMP; c) inhibicije jetrne fosforilaze; d) spodbujanjem aktivnega transporta glukoze preko membrane hepatocitov; e) še en odgovor, ki se ga ne spomnim:)

2. Pretvorba acetil-CoA v malonil-CoA ja prva stopnja a) sinteze maščobnih kislin; b) citratnega cikla; c) b-oksidacije. Kadar poteka ta reakcija, se sinteza ketonskih teles d) poveča; e) zmanjša; [a, e]

3. Sečnina je produkt razgradnje a) maščobnih kislin; b) ogljikovih hidratov; c) aminokislin. Nastane pri d) detoksifikaciji v možganih, kjer se odstranjuje amonijak; e) detoksifikaciji v jetrih, kjer se odstranjuje amonijak; f) anabolizmu ogljikovih hidratov; [c, e]

4. Iz aminokislin a) lahko; b) ne moremo dobiti ketonskih teles. Iz sodoštevilnih prostih maščobnih kislin c) lahko; d) ne more nastati glukoza. [a, d]

5. Če človeku ob normalni dieti iz prehrane odvzamemo alanin, bo dušikova bilanca a) pozitivna; b) negativna; c) nespremenjena. [c]

You have no rights to post comments

Uporabniški račun