Vstopni kolokvij - Metabolizem (2008)

1. Antagonisti insulina v smislu obrambe pred hipoglikemijo so
a) glukagon
b) adrenalin
c) kortizol
d) rastni hormon
e) antidiureticni hormon.

[a, b, c, d]


2. Kljucni encimi glukoneogeneze so
a) piruvat kinaza
b) karnitin-palmitoil transferaza
c) glikogen sintetaza
d) fosfoenolpiruvat karboksikinaza
e) fruktoza-1,6-bisfosfataza
f) piruvat dehidrogenaza
g) piruvat karboksilaza

[d, e, g]3. Iz aminokislin a) lahko; b) ne moremo dobiti ketonskih teles. Iz sodostevilnih prostih mascobnih kislin c) lahko; d) ne more nastati glukoza. Pri GNG iz AK se odcepi e)amoniak f)seèna kislina [a, d, e]4. nekaj v zvezi z malonil-CoA, (da zavira lipolizne hormone), karnitin-palmitoil transportni sistem prenasa c) v hepatocite d) prek notranje mitohondrijske membrane (d)

5.se ne spomnim

You have no rights to post comments

Uporabniški račun