Ponavljalni kolokvij (2008-06-17)1. Pri akutni krvavitvi se signal iz baroreceptorjev a) poveča b) zmanjša c) ostane enak, kar povzroči d) zmanjšanje e) povečanje aktivnosti vazomotoričnega centra.

2. Izguba krvi pomeni premik krivulje venskega priliva a) v levo b) v desno in pride do c) zvečanja d) zmanjšanja MV srca zaradi e) hipoksije miokarda f) zmanjšanja srednjega cirkulacijskega tlaka g) padca arterijskega tlaka.

3. Pri beljakovinskem stradanju je razmerje esencialnih in neesencialnih aminokislin premaknjeno v korist a) esencialnih b) neesencialnih aminokislin, kar vodi v c) pozitivno d) negativno dušikovo bilanco. Zaradi tega lahko pride do e) infekcij f) fenilketonurije.

4. Če pri vagotomirani živali povečamo volumen mrtvega prostora, se:
a) poveča frekvenca dihanja
b) poveča dihalni volumen
c) poveča alveolarna ventilacija
d) zviša arterijski pCO2
e) zviša arterijski pO2

5. Neposredno po krvavitvi pride do prestopa tekočine a) iz kapilar v intersticij b) iz intersticija v kapilare zaradi c) zvišanega hidrostatskega tlaka v kapilarah d) znižanega hidrostatskega tlaka v kapilarah e) zmanjšanega onkotskega pritiska v kapilarah.

6. Adrenalin vpliva na presnovo tako, da a) poveča b) zmanjša hitrost oksidacijskih procesov, zato je pospešena c) izgradnja d) poraba kaloričnih zalog in poveča procese e) glikogenoliza f) glikogeneza g) lipoliza h) lipogeneza.

7. Med vzroke za povišano koncentracijo glukoze v krvi pri diabetičnem aketotičnem hiperozmolarnem sindromu štejemo:
a) zmanjšano vstopanje glukoze v celice živčevja
b) zmanjšano vstopanje glukoze v celice skeletnega mišičja
c) pospešeno glukoneogenezo v jetrih
d) pospešeno glukoneogenzo v skeletnem mišičju
vzrok smrti pri takem bolniku:
e) odpoved jeter
f) hipovolemični šok
g) hipervolemični šok

8. V arterijski krvi pri akutnem poslabšanju astme je lahko pO2 a) zvišan b) znižan zaradi c) hipoventilacije d) spodbujanja dihanja z vagusom e) nesorazmerja med ventilacijo in perfuzijo

9. Bronhokonstrikcijo v zgodnji fazi astme povzročajo: a) acetilholin b) adrenalin c) prostaglandini d) interlevkin 5 e) levkotrieni f) histamin

10. Za akutno poslabšanje astme je v sluznici dihalnih poti značilno nabiranje a) eozinofilcev b) nevtrofilcev c) plazmatk ki izločajo d) vnetne mediatorje e) IgE (reagine) f) acetilholin g) toksične bazične proteine

Pravilni odgovori: 1: b, e 2: a, d, f 3: b, d, e 4: b, d 5: b, d 6: a, d, e, g 7: b, c, f 8: b, e
9: a, c, e, f 10: a, d, g

You have no rights to post comments

Uporabniški račun