Izstopni kolokvij - Hipotermija (2007-10-29)

IZSTOPNI KOLOKVIJ – HIPOTERMIJA 29.10.2007

1. Pri podhladitvi nastopi
a) cirkulacijski
b) toplotni
šok zaradi
c) ireverzibilne okvare živčevja
d) ireverzibilne okvare srca
e) notranjih krvavitev med ogrevanjem
f) neskladja med perifernimi in centralnimi regulacijskimi mehanizmi.

(a, f)

2. Če živi podgani, ohlajeni na 28°C, telesna temperatura še naprej pada je
a) odpovedal termoregulacijski center
b) termoliza je večja od termogeneze
c) termoliza ni zavrta
d) termogeneza je zmanjšana
e) ne drgeta več.

(b)

3. Umetno hipotermijo v medicini uporabljamo kadar želimo
a) zvečati
b) zmanjšati
porabo O2. V ta namen bolnika
c) ohladimo
d) mu blokiramo termoregulacijski center
e) zmanjšamo pO2
f) zavremo dihalni center.

(b,c,d)

4. Med ogrevanjem podhlajene podgane, ki je tretirana s kloropromazinov, je intenziteta vedenjskih vzorcev (drgetanje, ježenje)
a) manjša
b) večja
kot pri kontrolni podgani zaradi
c) inhibicije
d) ekscitacije
termoregulacijskega centra, zato je bilanca toplote
e) manj pozitivna
f) bolj pozitivna
g) manj megativna
h) bolj negativna
kot pri kontrolni podgani.

(a,c,e)

5. Zaradi ohlajanja se diosociacijska krivulja oksihemoglobina pomakne v
a) levo
b) desno
c) navzgor,
kar
d) zmanjša
e) poveča
f) ne spremeni
oddajanje O2 tkivom in posledica je
g) metabolna alkaloza
h) metabolna acidoza.

(a,d,h)

6. V fazi ekscitacije se aktivirajo mehanizmi, ki
a) zmanjšujejo
b) povečajo
c) ne spremenijo
negativno bilanco toplote. Nevroleptik
d) zmanjša
e) poveča
porabo O2 v fazi ekscitacije.

(a,d)

7. Lokalne poškodbe zaradi mraza so
a) cirkulacijski šok
b) omrzline
c) ozebline.
Primarni razlog za nastanek omrzlin je
e) nastajanje kristalov ledu
f) hipoksija
g) vnetje.

(b,c,e)

8. Pri padcu v ledeno mrzlo vodo toploto izgubljamo zaradi
a) konvekcije
b) kondukcije
c) radiacije
d) evaporacije preko kože in pljuč
Dominanten način za izgubljanje je
e) konvekcija
f) kondukcija
g) radiacija
h) evaporacija preko kože in pljuč.

(a,b,c,d,f)

9. Pri podhlajenem ponesrečencu najdemo
a) hiperkaliemijo
b) hipokaliemijo
zaradi
c) pomanjkanja
d) presežka
citoplazemskega
e) ATP
f) glutamata
g) kalcijevega iona.

(a,c,e)

10. Trajanje AP v podhlajenem ventriklu srčne mišice je
a) daljše
b) krajše
c) se ne spremeni
zaradi
d) depolarizacije
e) hiperkaliemije
f) metabolne alkaloze.

(b,e)

Komentarji  

0 #1 GPS 10:33 31-10-2015
.

You have no rights to post comments

Uporabniški račun