Vstopni kolokvij - Hipotermija (2007)

1. koliko kcal potrebuje da izparimo 1 l znoja
2. med mišičnim naporom se presnovna aktivnost....za....krat
3. od česa je odvisna količina toplote ki jo oddamo z radiacijo
4. v termonevtralnem okolju se toplota a)ne oddaja b včasih ne oddaja c) vedno oddaja
5. kakšni in v katerem delu so temperaturni receptorji v hipotalamusu