Izstopni kolokvij - Metabolizem (2006-11-20)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (metabolizem_-_izstopni_kolokvij_20-11-2006.doc)metabolizem_-_izstopni_kolokvij_20-11-2006.doc37 kB
Izstopni kolokvij Metabolizem, 20. 11. 2006

1. Pod vplivom adrenalina se poraba kisika
a) zviša
b) zniža
c) se ne spremeni.
To se zgodi zato, ker adrenalin
č) zmanjša pretok skozi možgane, ki so sicer največji porabnik glukoze
d) uravnava le bitje srca in tonus arteriol in nima metabolnih učinkov
e) pospeši katabolne procese.

[a, e]

2. Kaj je po 4 urah zmerne fizične aktivnosti na ergometru kvalitativno najpomembnejši substrat metabolizma?
a) glikogen
b) glicerol
c) glukoza
č) saharoza
d) ketonske kisline
e) proste maščobne kisline

[e]

3. Beljakovinske rezerve so pri nezdravljenem kahetičnem bolniku
a) bolj
b) manj
c) enako
prizadete kot pri dolgotrajnem stradanju,
č) zato ker je razpolovni čas beljakovin konstanten in se sinteze ne da zmanjšati/povečati
d) zaradi učinkov citokinskega odziva
e) ……….

[a, d]

4. Pri kwashiorkorju
a) imajo bolniki negativno dušikovo bilanco
b) so prizadeti predvsem otroci, ki jih matere še dojijo
c) slej kot prej se pojavi pri vegetarijancih
Pri takih bolnikih
č) je zvečano razmerje esencialnih/neesencialnih AK v krvi
d) je zmanjšano razmerje esencialnih/neesencialnih AK v krvi
e) v nobenem primeru ne more priti do debelosti

[a, d]

5. Alkoholik spije velike količine alkohola in obenem nekaj dni nič ne je. Grozi mu
a) hipoglikemija
b) ketoacidoza
c) ………
……..
d) poruši se ravnotežje NAD+ , NADH
e) ………..

[a, b d]

6. Laktacidoza se pojavi pri
a) blokadi Corijevega cikla v jetrni fazi
b) zaradi pomanjkanja glukoza-6-fosfataze
c) zaradi nezadostne perfuzije perifernih tkiv
č) motnji glukoneogeneze
d) ………..

[a, b, c, č]

7. Pri bolniku z iztirjeno presnovo zaradi ketoacidoze je
a) acetil CoA karboksilaza pretežno v fosforiliranem stanju
b) acetil CoA karboksilaza pretežno v defosforiliranem stanju,
zato je
c) upočasnjeno
č) pospešeno nastajanje malonil CoA.
Aktivnost acil-karnitinskega transporta je
d) zvečana
e) zmanjšana,
β oksidacija MK je zato
f) pospešena
g) zavrta.

[a, c, d, f]

8. V presnovnih poteh v hepatocitu pospešeno ketogenezo spremlja
a) pospešena
b) zavrta glukoneogeneza.
Do take sočasnosti pride
c) slučajno
č) ker je piruvat karboksilaza alosterično aktivirana z acetil CoA
d) ………
Zaradi tega je tudi znižana koncentracija
e) OA
f) ………..

[a, č, e]

9. Glukoza vstopa v skeletna mišična vlakna s pomočjo
a) prenašalcev GLUT 4
b) difuzije
c) GLUT 2.
Transport je pospešen
č) z zvišano koncentracijo inzulina
d) pod vplivom elektromehanične aktivnosti mišičnega vlakna
e) s kortizolom.
Transport je prizadet pri bolnikih
f) s SB tipa I
g) s SB tipa II
h) pri obojih.

[a, č, d, h]

10. DAHS je
a) akutni
b) kronični
zaplet sladkorne bolezni, ki je tipičen za
c) tip I
č) tip II.
Pri tem zapletu grozi smrt predvsem zaradi
d) zvečane koncentracije H+ ionov v krvi
e) dehidracije, ker je glukoza osmozni diuretik
f) ……….

[a, č, e]

You have no rights to post comments

Uporabniški račun