Vstopni kolokvij - Bronhokonstrikcija (2006)

1. Katere volumne s spirometrom ne moremo izmeriti : a)dihalni volumen b)vitalna kapaciteta, c) funkcionalna rezidualna kapaciteta d) rezidualni volumen
Odg: c in d

2.Nariši diagram iz katerega bo razvidna raztegljivost normalnih pljuè in tistih z zmanjšano komplianco.
Odg: narišeš graf V/p s krivuljema razliènih naklonov, zmanjšana C-npr. pri fibrozi

3. Stimulacija receptorjev pljuènega draženja refleksno povzroèi ________ in ________.
Odg: bronhokonstrikcijo in tahipnejo

4.Kaj se zgodi z alveolarnim pCO2, èe je tvorba CO2 konstantna, alveolna ventilacija pa se dvakrat poveèa.
Odg: pCO2 se zmanjša za 2 krat ( ni toèke, èe napišeš samo da pade)

5. Kakšna je odvisnost med maksimalnim pretokom zraka in komplianco. Napiši enaèbo.
Odg: Q=V/RC

You have no rights to post comments

Uporabniški račun