Vstopni kolokvij - Bronhokonstrikcija (2005)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (vstopni_kolokviji_bronhokonstrikcija_med03.doc)vstopni_kolokviji_bronhokonstrikcija_med03.doc37 kB
1. Bronhokonstrikcija med03

1. Katere dele zajema anatomsko mrtvi prostor P.S. ne pozabi na nos in žrelo.

2. Kako vpliva zvečanje površinske napetosti na komplianco Nariši graf!

3. Kaj draži receptorje plujčnega draženja
a)kolaps pluč*
b)cigaretni dim*
c)
d)
e)eter*

3. Padec parcialnega tlaka kisika malo spremeni ventilacijo. Zakaj

4. Razlika tlakov vzdolž zunanjega segmenta. Od česa je odvisna

2. Bronhokonstrikcija med03

1. alveolarni pCO2 je neposredno odvisen od a)frekvence dihanja b)alv.ventilacije c)minutnega V dihanja č)upora dihalnih poti [b]
2. Komplianca pljuč je definirana kot (povej z besedami)
-tle ne smeš opisovat formule!!! odg. je: komplianca je za koliko se spremeni V pljuč, če spremenimo tlak za 1 enoto
3. Naštej vagalne receptorje v pljučih! -iritacijski rec., rec.za razteg in J receptorji
4. Pri kateri motnji dihanja vedno hkrati nastopita hipoksemija in hiperkapnija kako to stanje vpliva na dih.center in po katerih poteh -motnja!!! ne bolezen!!! motnja je hipoventilacija. hiperkapnija in hipoksemija na perif.rec, hiperkapnija na centralne rec. (tle me prosim dopolnte...)
5. Kaj se dogaja s pretokom zraka med trajanjem forsiranega izdiha in zakaj
-pade V pljuč, to vpliva na transpulmonalni tlak, ta poganja tok zraka v notr segmentu.... (to ne vem točno če je odg. ki so ga zahteval, plis help!!!)
no to je to!!:..še neki.... kar se tiče odgovorov so zelo zelo strogi, šteje samo odgovor, ki je točno tak kot so si ga zamisnli in niti mal drgačen!!!!
3. Bronhokonstrikcija med03

Ker smo imeli danasnja popoldanska skupina precej tricky kolokvij, vam ga posiljam. Nisem si ga dobesedno prepisal, ampak bistvo je zajeto.
1. Če se dihalni volumen 2x zmanjąa, frekvenca dih pa 2x poveča, se alv. vent. a) zmanjsa, b) ne spremeni, c) poveča [a]
2. Kateri tlak merimo pri določanju podajnosti prsnega koąa in pljuč odg: Alveolarni tlak (in iz njega izračunamo transTORAKALNEGA).
3. Na centralne kemoreceptorje direktno ne vpliva a) pCO2, b) HCO3-, c) pH. [a in b]
4. Kaj je odgovor draľenja receptorjev pljuč. draľenja ________ in ________ [tahipneja, bronhokonstrikcija]
5. Od česa je odvisen forsiran INSPIRIJ [razlike tlakov (=pA) in upora dih. poti]

4. Bronhokonstrikcija med03 (tudi v zbirki vstopnih, izstopnih, seminarskih od andper-ja)
Danasnji prvi vstopni kolokvij pri omenjeni vaji je bil v bistvu na las podoben enemu od kolokvijev iz leta 2002, ki se nahaja na MedenemSrcu. Konkretno pa takole:

1. Kaj je funkcionalna rezidualna kapaciteta (FRK)
Vsota rezidualnega volumna (RV) in ekspiracijskega rezervnega volumna (ERV).
[Vazno je, da razlikujes med pojmoma volumen in kapaciteta.]

2. Narisi pV diagram za pljuca z normalno komplianco in vrisi se krivuljo za pljuca s povecano komplianco.
[Prav stejejo tudi, ce narises krivuljo za pljuca + prsni kos, ki je sigmoidne oblike, krivulja za samo pljuca je namrec malce drugacna.]

3. Odgovora na drazenje receptorjev pljucnega drazenja sta _____ in _____.
Bronhokonstrikcija in tahipneja. [Na navodilih za vajo sta bili sicer omenjeni tudi hiperpneja in dispneja.]

4. Kje se nahajajo centralni kemoreceptorji
V ventrolateralnem delu podaljsane hrbtenjace, pod povrsjem ().

5. Kateri so znacilni parametri za pretok zraka v notranjem segmentu
Vmax=pTP/Rns [Malce tricky, nekako je pac treba omeniti razliko tlakov, ki jo predstavlja transpulmonalni tlak, in upor notranjega segmenta. Enacba Vmax=Vp/Cp.Rns sama po sebi ni dovolj kot odgovor, ker v njej ne nastopa nikakrsen tlak.]

5. Bronhokonstrikcija med03
V popoldanski skupini pri pafi smo pisali tale kolokvij. Kot vidite gre za stara vprašanja; dobesedno se jih ne spomnim, zato jih poiščite v starih testih.

1. Kaj je funkcionalna rezidualna kapaciteta

2. Podajnost pljuč je a) enaka b) manjša c) večja od podajnosti enega pljučnega krila [c]

3. Bronhokonstrikcija je a) vzrok; b) posledica; c) vzrok in posledica; d) ni ne vzrok ne posledica draženja receptorjev pljučnega draženja. [c]

4. Kako vpliva znižan pO2 v arterijski krvi na dihalni center

5. Povečan upor notranjega odseka dihalnih poti neposredno vpliva na a) plevralni tlak; b) transpulmonalni tlak; c) maksimalen pretok zraka v forsiranem ekspiriju; d) podajnost pljuč; e) gradient tlakov v notranjem odseku. [c]

You have no rights to post comments

Uporabniški račun