Vstopni kolokvij - Hipotermija (2006-10-27)

1. Kaj je specifična toplota. Koliko je za vodo
2. Rišemo graf odvisnosti frekvence proženja AP v živčnih receptorjih za toploto od temperature. Premica ima koeficient a) pozitiven b) negativen c) nič.
3. Organizem, ki je pod anastezijo ima a)zvečano b) zmanjšano fazo c)ekscitacije d) dekompenzacije v primerjavi z netretiranim organizmom.
4. Oddajanje toplote je večje a) na zraku b) v vodi zaradi ….
5. Efektorni center za termoregulacijo se nahaja v …

You have no rights to post comments

Uporabniški račun