Ustna vprašanja - prof. Grubič

1.Ulkusna bolezen (natanèno do te mere,da je treba povedati prav posebej katara celica kateri hormon izdeluje...)
2.Aterosklerozni procesi
3.Alzheimer