Ustna vprašanja - prof. Kovačič (2011-06-14)

14.06.2011 UROŠ KOVAČIČ

Profesor je superca. Ne žrebaš listkov, ampak ti ga kar sam izbere. Meni je dal listek na katerem so bila vprašanja:

-dehidracije,
-respiratorne insuficience,
-hipotiroidizem.

Kot povsod lahko tudi tukaj začneš s katerimkoli vprašanjem. Profesorja zanimajo osnove in pa klinični primeri. Pri vsakem vprašanju postavi še 2-3 klinična vprašanja.

DEHIDRACIJE: Poveš definicijo izotonične, hipertonične in hipotonične. Zanima ga kam prehaja voda (intersticij, intracelularno, plazma). Pri vsaki poveš primer kako se lahko razvije.
(vse je v seminarjih)
Zanimalo ga je kako lahko z objektivno metodo pogledaš ali je oseba dehidrirana?
STEHTAŠ!!

RESPIRATORNE INSUFICIENCE: (preberi is poglavje, ki ga je napisal dr. Bajrovič v temeljih).

HIPOTIROIDIZEM: Poveš primere (primarni, sekundarni in terciarni). Zelo je navdušen, če opišeš klinično kako pacient izgleda.
Zanimajo ga tudi iatrogeni vzroki hipotiroze (kirurška resekcija in pa terapija z radioaktivnim jodom)

Kljub temu, da je profesor super bo pri končni oceni upošteval še oceno pisnega izpita...