Ustna vprašanja - prof. Grubič

- akutna insuficienca srca (narisat Guytonovo grafično analizo...)

- metabolna acidoza (tud napisat Henderson-Hasselbachovo enačbo)

- prosti radikali- popolno stradanje

- CVI v območju a.cerebri mediae

- cianoza- parkinsonova bolezen

- hipoventilacija

- koma pri diabetičnem bolniku

You have no rights to post comments

Uporabniški račun