Ustna vprašanja - prof. Ribarič

1.mehanizmi nastanka hipoksije in hiperkapnije
2.Parkinsonova bolezen
3.hipohromne anemije