Pisna vprašanja (2012-07-03)


1. El. Poškodbe kože nastanejo zaradi:
- specifičnih
- nespecifičnih
- toksičnih
učinkov el. Toka.
Do njih pride zaradi:
- pretvorbe el. Energije v toplotno
- uničenja živčnih končičev
- selektivnega uničenja matičnih celic
- ?

2. Prostaglandini nastajajo pri lokalnem vnetju z delovanjem:
- ciklooksigenaze
- lipooksigenaze
na membranske lipide
- tkivnih bazofilcev
- makrofagov
- ?
Prostaglandini lokalno povzročajo
- vazodilatacijo
- vazokonstrikcijo.

3. Kaheksija pri bolniku z malignim obolenjem:
- poveča bazalni metabolizem
- zmanjša bazalni metabolizem
- pospeši proteolizo v mišicah
- …

4. Učinki povišane telesne temperature
- bradikardija
-tahikardija
-tahipneja
- …

5. Pri generaliziranih sistemskih edemih je vedno prisotno:
- povišanje hidrostatskega tlaka
- znižanje onkotskega
- moten odtok limfe
- povečana prepustnost žilja
- povečan volumen zunajcelične tekočine

6. Hiperalbuminemija je posledica:
- alosteričnega spodbujanja prej biosistetično mirujočih hepatocitov
- dehidracije
- pretiranega uživanja hrane živalskega izvora
- beljakovinskega stradanja
- …

7. Za nastanek novotvorbe je potrebna mutacija v
- enem tumor supresorskem alelu
- obeh
pri čemer z mutacijo postaneta alela
- aktivna
- neaktivna.

8. Galaktozemija je
- spolno vezana
-avtosomna
-recesivna
-dominantna
vezana dedna bolezen.
primanjkuje
- galaktikinaza
- galaktoza-1P-uridiltransferaza
- ?

9. Maligne celice se od normalnih razlikujejo v:
- ne potrebujejo kisika
- povečan transport glukoze
- zmanjšan
- so morfološko enake normalnih, a nimajo kontaktne inhibicije
- imajo spremenjene membranske glikolipide
- __________________________ glikoproteine

10. Začetna faza akutnega popuščanja ledvic – GF je
- zmanjšana
-nespremenjena
-zvečana
posledično je konc. Fosfata v plazmi
- zvečana
-zmanjšana
kar vodi v
- hipokalciemijo
-hiperkalciemijo
posledica česar je
- mišična ohromelost
- krči.

11. Perniciozna anemija – MCV je
- normocitna
- makrocitna
- mikrocitna
po konc. Hbja je:
- normokromna
- hipokromna
- hiperkromna
nastane kot posledica pomanjkanja:
- vitamina B12
- folata
-transferina.

12. Hemoragična diateza pri motnjah koagulacije je posledica:
-vitamina K
- von Willebrandovega kaktorja
- faktorja XI
-vitamina C
- plazminogena.

13. Pri dekompenziranem šoku je arterijski tlak zmanjšan ker
- baroreceptorski refleks ne deluje več
- MVS je manjši kot je povečan R perif.
- VP je večji kot MVS
- je povečan R v živčevju in pride do hipoperfuzije VMC
- ?

14. Dihanje s priprtimi ustnicami opazimo pri bolnikih z
- KOPB
- restrikcijo dihanja
S tem si dihanje
- olajšajo
- nima vpliva
ker
- način dihanja ne vpliva na patogenezo bolezni z povečanim R
- ______________________________________ z zmanjšanim C
- ker se s tem zmanjša razlika tlakov vzdolž dihalne poti

15. Plast tik ob želodčni sluznici ima
- nižji
- višji
- enak
pH kot v lumnu želodca zaradi
- vsebnosti HCO3-
- preprečuje mešanje želodčne vsebine
- ?
-?
16. Črni pigmentirani žolčni kamni vsebujejo večinoma
- bilirubim
- amorfni holesterol
- temni holesterol
-?
Pogosteje se pojavijo pri
- nosečnicah
temnopoltnih Američani (?)
- Gilbertov sindrom
- infekciji žolčevoda s paratizi

17. Botulinusni toksin povzroča
- mišično ohromelost
-?
ker
- poveča spročanje AcH iz nevrona
- preprečuje _________________
- ?

18. Preprečevanje dekompresijske bolezni
- ne smejo se potapljat na več kot 20 m globine
- pri dviganju ostajajo dlje časa na neki globini
- ________________ na neki globini za 1 min
da se pri tem
- izloči dušik
- izloči kisik
- izloči kisik iz maščevja
- raztopi dušik v maščevju
- ?
-?

19. Pri pljučnem edemu pride do
- šanta
- cianoze
- anemične hipoksije
- penast sputum
- dispenja
- zvečana difuzijska kapaciteta

20. Do dispenje pri srčnih obolenjih pride zaradi
- pljučnega edema
- draženja J receptorjev
- povečana C pljuč
- zmanjšana
- ?

21. Osteoporoza
- poznamo primarno in sekundarno
- pri ženskah je pogostejša po menopavzi
- primarno zmanjšana mineralizacija
- ohranjeno nastajanje organskega matriksa
- zmanjšanje kostne gostote

22. Bolnik z metabolično acidozo, umirjeno diha, afebrilen:
- začasno povečano oddaja CO2
- trajno ___________________
- zmanjšano oddaja CO2
- zmanjšano prejema O2
- neki da se tvori NH4+ v plučih???
še neki …
-
-

23. Hiperpigmentacija je pri
- primarni insuficienci nadledvičnice
- sekundarni _________________
- Cushingovi bolezni
- sek. Hiperaldosteronizmu
nastane kot posledia
- povišanga kortizola
- _______ aldosterona
- pomanjkanja kortizola
- povišanja ACTH

24. Sistemski zapleti rabdiomiolize so:
- hipervolemija
- hipovolemija
- DIK
- srčne motnje
- renalna hipertenzija
- akutna odpoved ledvic
- šok

25. Pri mitralni stenozi so lahko zapleti:
- atrijska fibrilacija
- fibrilacija L ventrika
- pljučni edem
- sekundarna pljučna hipertenzija
- ?

26. Ekstrasistole:
- nastanejo ko posamezn miocit v diastoli v ventriklu sproži AP pred sinoatrialnim vozlom
-?
-?
pri tem pride do
- ?
- … kompenzatorne pavze
ta pojav je
- smrten
- normalnem tudi pri zdravih ljudeh
- pogostejši pri tistih, ki so preboleli miokardni infarkt

27. Pri akutnem zaužitju velikih količin alkohola pride do
- hipoventilacije
-?
-?
-?
Oseba je najbolj ogrožena zaradi
- hipoksemije
- hiperkapnije
- hipokapnije
- ?
-?

28. Pri povišanemu intrakranialnemu tlaku pride do edema papile ker
- je moten odtok krvi po v.retinae
- povečan pretok po a.retinae
- ?
-?
-?

You have no rights to post comments

Uporabniški račun