Pisna vprašanja (2011-09)

1. septembrski rok 2011

1. Terapija s 100 kisikom znatno izboljša stanje pri:
a) hipoventilaciji
b) šantu
c) nesorazmerju ventilacija/perfuzija
d)
e) zdravem človeku

2. Obsežen sistemski edem je vedno prisoten pri:
a) povišanem hidrostatskem tlaku v kapilarah
b) zmanjšanem onkotskem tlaku v kapilarah
c) povečani prepustnosti kapilar
d)
e) povečani količini tekočine v ekstracelularnem prostoru

3. Po teoriji vrat so za modulacijo bolečine pomemvbni
a) aktivnost motonevrona alfa
b) aktivnost motonevrona gama
c) descendentni inhibitorni prilivi
d) ascendentni nenociceptivni dražljaji
e)

4. Pri transfuziji z nekompatibilno ABO krvjo prid do reakcije:
a) protiteles prejemnika z eritrociti dajalca
b) protiteles dajalca z eritrociti prejemnika
protitelesa so vrste
c) IgG
d) IgM
e) IgA
in sprožijo neposredno
f) aktivacijo komplementa
g) aktivacijo mastocitov
h)
i)

5. Če človek z nesorazmerjem med ventilacijo in perfuzijo diha ljubljanski zrak, bo plinska analiza krvi pokazala:
a) vedno znižan pO2
b) ne vedno znižan pO2
c) ne vedno hiperkapnijo
d) lahko pride do hipokapnije
e)

6. Značilni znaki Cushingovega sindroma:
a) hipoglikemija
b) centripetalna debelost
c) hiperpigmentacija
d) stanjšana koža
e) rahitis
f) topla in vlažna koža
g) zmanjšan imunski odziv

7. Pri bolniku, ki ima urejeno sladkorno bolezen pride pri predoziranju z insulinom do hipoglikemije. Znaki so:
a) Kussmalovo dihanje,...
b) Tahikardija, normalno polnjen pulz,...
c) Tahikardija, zadah po acetonu...
d) Tahikardija, slabo polnjen pulz...

8. Za izračun indeksa telesne mase potrebujemo:
a) količino vode v telesu
b) maso
c) višino
d) maso kosti
e)...
normalna vrednost indeksa je
f) 18,5 - 24,9
g) 25,00 - 29,9
h) 30 - 34,9

9. Pri aktivaciji kininogenskega sistema nastane:
a) kininogen
b) bradikinin
ki povzroči
c) dilatacijo arteriol
d) bolečino
e) povečano prepustnost kapilar in venul

10. Motnje hemostaze pri kronični ledvični bolezni:
a) se pojavijo v 4. stopnji
b) dializa izboljša pojavljanje krvavitev
c) so posledica disfunkcije endotelijskih celic
d) so posledica spremenjene aktivnosti trombocitov
e) poslabša jih huda anemija

11. Stanje pri aterosklerozi poslabšajo:
a) povečan HDL
b) povečan LDL
c) sladkorna bolezen
d) estrogeni
e) kajenje

12. Sevalna bolezen:
a) znaki se vedno pojavijo pri dozi večji od 1mSv
b) prizadane samo celice ki se delijo in nikoli celic ki se ne delijo
c) nikoli ne povzroči znakov pri dozah nižjih od 250mSv
d) vedno povzroči znake sevanje z dozo 1mSv, če smo sevanju izpostavljeni dlje časa
e) nič od naštetega

13. Produkti protoonkogenov so:
a) rastni faktorji
b) transkripcijski dejavniki
c) molekule, ki sodelujejo pri znotrajceličnem signaliziranju
d) molekule, ki nadzirajo celični ciklus
e) nič od naštetega

14. Motnje primarne hemostaze:
a) so pridobljene in prirojene
b) so lahko posledica okvare žilne stene zaradi motenj v sintezi kolagena
c)
d) so posledica pomanjkanja faktorja V in VIII
e) so posledica pomanjkanja Hegemanovega faktorja

15. Pri kašlju je najpomembnejša:
a) hitrost zraka v dihalnih poteh
b) nekje v zvezi s tlaki
c)
k čemur najbolj pripomore
d) dinamična kompresija dihalnih poti
e)
f)

16. Dejavniki mukozne zaščite epitelijskih celic so:
a) prostaglandini
b) mukusni gel
c) bikarbonat v sluzi
d) tesni stiki med celicami
e) ustrezna prekrvavitev
f) parietalne celice
g) izločanje gastrina

17. Značilno za Basedowo bolezen je:
a) hipotiroidizem
b) hipertiroidizem
c) eksoftalmus
d) vlažna in topla koža
e)
f)

You have no rights to post comments

Uporabniški račun