Pisni izpit

1. Pri bolniku v hipoglikemični komi lahko najdemo;
a) hipotenzijo
b) tahikardijo
c) tahipnejo
č) mišične krče
d) miozo
e) povišan pulz

2. Kdaj lahko pride do motenj koagulacije?
a) pri uporabi antagonistov vitamina K
b) pri manjši konc. nekega faktorja strjevanja krvi VI

3. Pri dozi sevanja 2gy
a) prej se pojavi GIT oblika sevalne bolezni
b) prej se pojavi hematološka oblika sevalne bolezni
to pa zato ker
c) so eritrociti bolj občutljivi kot epitelijske celice GIT
č) so celice GIT bolj občutljive kot eritrociti (al majo krajšo življenjsko dobo)
d) med občutljivostjo eritrocitov in ep. celicami ni razlike

4) Zakaj pride do debelosti pri hipotiroidizmu? (posredno in neposredno)
a) ker je zmanjšana bazalna presnova
b) ker ima zmanjšanje hormonov lipolitični učinek
c) ker ima zmanjšanje hormonov lipogenetični učinek

5) 20. Potem, ko je minil spinalni šok, se je pri mački, ki so ji prerezali možgansko deblo med spodnjima in zgornjima kolikulusoma v tektumu
a) povečal mišični tonus v nožnih antigravitacijskih mišicah
b) zmanjšal mišični tonus v nožnih antigravitacijskih mišicah
Torej v
c) fleksorjih
d) ekstenzorjih
Vzrok za to je porušeno ravnotežje med inhibitornimi in facilitatornimi sinaptičnimi prilivi na
e) IA senzoričnem nevronu
f) gama-motoričnemu nevronu

6) Kdaj lahko pride do hiperaldosteronizma?
a) pri tvorbi nekih proteinov v tumorjih
……

7) Megaloblastna anemija;
a) nastane zaradi pomanjkanja folatov
b) transferin je manj nasičen z železom
c) celice v kostnem mozgu se delijo bolj živahno
č) zmanjšana je oksiformna kapaciteta krvi
d) volumen eritrocitov je zmanjšan

8) Pri ulkusni razjedi je izločanje HCl;
a) večje
b) manjše
kot pri zdravih ljudeh. To pa zato;
a) ker so parietalne celice patološko aktivne
b) zaradi sprememb zaradi kroničnega vnetja

9) Glavni citokin, ki se izloča pri vnetju je;
a) CRP
b) interlevkin-1
izločajo ga;
a) makrofagi-monociti

10) Edem nastane zaradi;
a) povišanega hidrostatskega tlaka v kapilarah
povišan onkotski tlak v kapilarah;
b) zveča
c) zmanjša
reabsorbcijo vnetne tekočine.

11) Pri okvari spodnjega motoričnega nevrona pride do
a) spastične
b) ohlapne
ohromelosti. Zato
c) oživčene mišice atrofirajo
č) oživčene mišice hipertrofirajo
mišični tonus je
d) zvečan
e) zmanjšan

12) Nekaj trditev o drugi fazi kronične odpovedi ledvic.

13) Pri hepatorenalni odpovedi pride do odpovedi
a) ledvic
b) jeter
zaradi
c) odpovedi ledvic
č) odpovedi jeter
zaradi
a) splanhične arteriolodilatacije in renalne arteriolokonstrikcije
b) splanhične arteriolodil. In renalne arteriolodil.
c) splanhične arteriolok. In renalne arteriolodil.

14) Pri pljučnem edemu je
a) zmanjšana vitalna kapaciteta


15) zmanjšano razmerje FEV1/FVC kaže na
a) obstruktivno bolezen
b) restriktivno bolezen
zaradi
c) povečane kompliance pljuč
č) zaradi povečanega upora v dihalnih poteh
d) zaradi zvečane VC, zaradi višine posameznika

16) Fruktozna intoleranca
a) pride do kopičenja fruktoza-1-fosfata v jetrnih celicah
b) nastane zaradi nemogoče pretvorbe fruktoze v glukozo in galaktozo v vseh celicah
c) pride do kopičenja fruktoza-1 fosfata v črevesnih celicah
to je;
č) hipoglikemija na tešče
d) hipoglikemija po obroku

17) Primarna hipertenzija. Periferni upor je povečan zaradi;
a) povečanega delovanja oz. izločanja aldosterona
b) manjše zmožnosti za nastanek angiotenzina 2
c) delovanja sym na gladke m. celice arteriol
č) zaradi kroničnih sprememb v steni arteriol (neki v tem smislu,da se zadebelijo)

18) Če najdemo pri akutnem poslabšanju astme zmanjašan Pco2 to pomeni;
a) da je prišlo do kemične regulacije dihanja
b) da je meritev napačna

19) Kaj povečuje tveganje za razvoj ateroskleroze?
a) kajenje
b) fizično delo
c) hipertenzija
č) sladkorna

20) Nekaj trditev o hipotonični dehidraciji

21) Snovi, ki so kancerogene so;
a) endogene
b) eksogene
in so;
c) fizikalni dejavniki (al fiziološki)
č) kemični dejavniki
d) biološki dejavniki
e) starost

22) Snovi, ki prispevajo k nastanku ROS;
a) superoksid dismutaza
b) katalaza
c) glutation peroksidaza
pa še 2 pravilni ;)

23) Nekaj o poškodbah možganov (se ne spomnim al so ble krvavitve al CVI…pač neko X vprašanje:O)

24) Pri kompenziranem srčnem popušanju
a) nekaj o tem,da reabsorbcija vode in Na pomakne krivuljo v desno in navzgor
b) nekaj o tem, da zadrževanje vode in Na v vsakem primeru vodi do dekompenziranega srčnega popuščanja
c) pa o tem, da pride do kroničnih sprememb v miokardu, zaradi preobremenitve

25) Pri hipoventilaciji opazimo
a) pomodrelost ustnic, obraza
b) pomodrelost perifernih delov telesa
to je
c) centralna cianoza
č) periferna cianoza
je posledica
d) povišane konc. deoksiHb v venski krvi, ker se kisik hitreje oddaja v tkiva
e) posledica pomanjkanja kisika v krvi

26) Nekaj trditev o eni vrsti šoka;
a) ko se zmanjša MVS za 30
b) zaradi sepse
c) zaradi anafilaktične reakcije
č) MVS je vedno zmanjšan
d) MVS je lahko normalen

27) Pri doniranju krvi nam odvzamejo
a) 100 ml
b) 200 ml
c) 300 ml
č) 500 ml
d) 800 ml

Vprašanja so točna, trditve so pa bol tko. Starih vprašanj je blo zlo malo, rezultati pa so bli temu primerni. Prvi roki niso vedno zlati roki!