Pisna in ustna vprašanja

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (pafi_izpit.doc)pafi_izpit.doc134 kB
1. Hiperkapnija se pojavi pri a) okvari dihalnega centra b) težji zastrupitvi z organofosfati c) lobarni pljučnici, omejeni na samo en lobus č) lažjem bronhospazmu d) močnem bronhospazmu e) metabolični alkalozi

2. V primerjavi z zdravim človekom z normalno telesno težo je sekrecija insulina po obremenitvi z glukozo pri normoglikemičnem debelem človeku a) zvečana b) zmanjšana; pri normoglikemičnem akromegaliku c) zvečana č) zmanjšana; pri normoglikemičnem kronično nezadostno prehranjenem človeku d) zvečana e)zmanjšana

3. Dolgoročni mehanizem regulacije arterijskega pritiska pri hipertenziji a) je b) ni spremenjen zato, ker c) so baroreceptorji adaptirani na višji nivo č) so baroreceptorji bolj aktivni d) je prišlo do insuficience ledvic e) je premaknjena krivulja izločanja urina f) je bilanca NaCl vseskozi pozitivna

4. Če človek z insuficienco nadobistnic popije 1,5 l vode, se diureza a) močno zmanjša, ker zaradi zastrupitve z vodo odpovedo ledvice, b) sicer poveča, a manj kot pri zdravem človeku, c) poveča, a bolj kot pri zdravem človeku, saj ni aldosterona, ki bi zadrževal Na v telesu č) ne spremeni, saj je človek dehidriran

5. Hemoragična diateza, ki se lahko razvije pri hipovitaminozi K, je posledica pomanjkanja a) protrombina b) vseh koagulacijskih faktorjev c) le fibrinogena č) kalcija.

6. Huda diabetična ketoza je a) metabolična b) respiracijska acidoza zaradi hiperventilacije. Če so pri tem bolniku ledvice še zdrave, bo titrabilna kislost seča c) minimalna č) normalna d) maksimalna ter sekrecija NH4 e) minimalna f) normalna g) maksimalna.

7. Neaktivni proteolitični encimi, ki se aktivirajo pri vnetju, so a) v plazmi b) lizosomih c) citosolu č) peroksisomih d)celični membrani

8. Holesterol, ki se fiksira v aterosklerotični lehi, a) se težko odstrani b) se z lahkoto odstrani c) je krajevno neaktiven č) pospešuje razraščanje veziva

9. Pri kroničnih alkoholikih je navadno koncentracija holesterola v plazmi a) močno zvečana b) malo zvečana ali normalna c) zmanjšana, koncentracija trigliceridov v plazmi č) močno zvečana d) malo zvečana ali normalna e) zmanjšana

10.Z načinom prehrane lahko spremenimo fenotip pri a) hemofiliji b) galaktozemiji c) albinizmu č) alaktaziji d) fruktozuriji

11. Zaloga glikogena v jetrih, ki je pri odraslem normalno okrog a) 10g b)100g c)1000g se zveča, če se kronično zveča sekrecija č) insulina d)glukagona e)adrenalina f) kortizola!

12. Zastrupitev s težkimi kovinami temelji na a) inhibiciji notranjega dihanja na kisikovi strani b) inhibiciji notranjega dihanja na strani substratov c) odklapljanju oksidativne fosforilacije d) primarni inhibiciji oksidativne fosforilacije

13. Ateroskleroza je bolezen a) velikih arterij b) arteriol c) aorte č) kapilar

14. Znaki hude krvavitve so: a) cianoza b) tahipnea c) ciroza jeter č) otekla jetra d) bleda, hladna, potna koža e) mioza f) midriaza g) miopija h)tahikardija

15. Primarni hiperparatiroidizem lahko vodi v a) nefrolitiazo b) tetanijo c) tubularno acidozo. Tedaj je primarno č) pospešena resorpcija kosti d) zmanjšana kalcifikacija normalnega kostnega matriksa.

16. Golšavost bi lahko umetno povzročili a) z dieto, ki ne bi vsebovala joda b) s hipofizektomijo c) z dieto, ki bi vsebovala veliko tirozina č) z večtedenskim injiciranjem tiroksina

17. Dekompresijska bolezen se bo najverjetneje pojavila pri potapljaču, ki je na globini a) 10m 2 uri b) 50m 2uri c) 150m 15minut č)200m 5minut in se nato hitro dvigne.

18. Testi za funkcijo jeter so a) slabi pokazalci b) zelo dobri pokazalci prizadetosti jeter, saj so lahko c) normalni, tudi če je polovica jeter prizadeta č) pozitivni le, če preneha delovati ena petina jeter.

19. Biosintezo kostnega kolagena spodbujajo a)STH b) parathormon c) insulin č)glukokortikoidi d)spolni hormoni, zavirajo pa e) STH f) parathormon g) insulin h) glukokortikoidi f) spolni hormoni.

20. Pri opeklinskem šoku so pomembne naslednje motnje: a) hipovolemija b) izguba tekočine zaradi poliurije c) nastanek generaliziranih edemov zaradi zmanjšanja onkotskega pritiska v intersticiju vseh tkiv č)nastanek generaliziranih edemov zaradi zmanjšanja onkotskega pritiska v krvi d) bolečina

21. Zvečana temperatura vnetišča je predvsem posledica a) zvečane metabolične aktivnosti b) dilatacije kapilar c)dilatacije arteriol č) oksidativnih procesov

22. Razvoj Parkinsonove bolezni lahko zaustavimo z dopo, dokler a) so ohranjeni receptorji za dopamin b) so navzoči manganovi ioni v bazalnih ganglijih c) je aktivna monoaminooksidaza.

23. Po najbolj preprostem konceptu je sprememba uravnavane tekočine a)razmerje b) zmnožek c) razlika č) vsota med t.i. motnjo in med t.i. odgovorom organizma. Slednji pa je d)razmerje e) zmnožek f) razlika g) vsota med spremembo uravnavane količine in ojačanjem nadzornega centra. Če je torej motnja + 10 enot, odgovor organizma -8 enot, ojačenje nadzornega centra -4 enote, je sprememba uravnavane količine h)+2 enoti i)-2 enoti j)+4 enote k) -4 enote

24. Dedna napaka pri Gilbertovem sindromu vodi v a) blago b) hudo zvečanje koncentracije c) konjugiranega č) nekonjugiranega bilirubina v plazmi, pri čemer je histološka slika jeter d) normalna e) patološka

25. Pod vplivom odklopnikov oksidativne fosforilacije se produkcija toplote pri notranjem dihanju a)zveča b) zmanjša; pod vplivom inhibitorjev oksidativne fosforilacije se produkcija toplote pri notranjem dihanju c)zveča č) zmanjša.

26. Amfetaminska psihoza je model za a)depresijo b) paranojo c) melanholijo

27. Dilucijski test za funkcijo ledvic delamo tako, da preiskovanec popije približno a) 5ml/kg b) 20 ml/kg c) 100ml/kg č) vode d) mineralne vode e) piva f) vina. Če je preiskovanec zdrav, se popita tekočina izloči v približno g) pol ure h) štirih urah l) enem dnevu.

28. Acidurna hrana vsebuje velikoo a) kislih sadežev (npr. limone) b) beljakovin c) maščob č) škroba; priporočamo jo pri d) oksalatnih e)fosfatnih f) uratnih ledvičnih kamnih.

29. Ko seč dospe v sečni mehur, se mu pH a) ne more več spremenit b) lahko spremeni, ker c) pH seča v sečnem mehurju odseva presnovno aktivnost v organizmu č) na seč v sečnem mehurju lahko vplivajo mikroorganizmi.

30. Pri hereditarni sferocitozi se razvije a) dishemopoetična b)posthemoragična c)hemolitična anemoja; motnja je č) v pomanjkanju piruvatne kinaze d) nepravilni sintezi hema e) dednem pomanjkanju delta-aminolevulinske kisline f) spremenjeni sestavi beljakovin v membrani eritrocita.

1ade,2acg,3acč,4 zmanjš.aldosteron b,5a,6a,7ab,8ač,9bč,10bčd,11bf,12bč,13ac,14 midriaza - sym razširitev zenic (obratno mioza, psym zožitev), miopija - kratkovidnost bfh, 15ač,16 a, 17 c, 18 ac, 19 abcdfh, 20ačd, 21c, 22a,23čeh, 24ačd,25ač,26b,27bčh,28ade,29bč,30cf1. Pri človeku, ki popolnoma strada vse do smrti, množina dnevno izločene sečnine med stradanjem a) ves čas narašča b) v obdobju kratkotrajnega stradanja naraste, v obdobju dolgotrajnega stradanja pade c) v obdobju kratkotrajnega stradanja pade, v obdobju dolgotrajnega stradanja naraste č) ostaja ves čas konstantna.

2. Zaradi neposrednih učinkov zmanjšane aktivnosti lipoproteinske lipaze, kar je lahko posledica pomanjkanja učinkov a) insulina b) glukagona, bo c) pospešena hidroliza trigliceridov v adipocitih č) podaljšan čas zadrževanja hilomikronov v krvi d) skrajšan čas zadrževanja hilomikronov v krvi e) podaljšan čas zadrževanja lipoporoteinov z zelo majhno gostoto (VLDL) v krvi f) prišlo do zvečane koncentracije lipoproteinov z veliko gostoto (HDL) v krvi

3. Sekundarna sladkorna bolezen bi lahko nastala kot posledica naslenjih stanj: a) dolgotrajnega zdravljenja z glukokortikoidi (adrenalni diabetes) b) insuficience nadlevične žleze c) panhipopituitarizma č) pankreatitisa

4. Diseminirana intravaskularna koagulacija je nevarna zaradi a) začepitve malih žil b) krvavitev zaradi pokanja žil c) nagnjenosti h krvavitvam zaradi pomanjkanja fibrinogena se iztroši č) nagnjenosti h krvavitvam zaradi pomanjkanja vitamina K d) zmanjšanga perifernega upora v pljučni cirkulaciji.

5. Pod vplivom d-tubokurarina se potencial motorične ploščice (ekscitacijski postsinaptični potencial) a) poveča b) zmanjša. To motnjo bi lahko popravili s pomočjo ustrezne doze c) toksina botulinusa č) inhibitorja acetilholinesteraze d) inhibitorja piruvatne karboksilaze e) atropina

6. V fazi alarma vpričo stresne situacije se pretok krvi a) poevča skozi vse organe b) zmanjša skozi vse organe c) preusmeri v določene organe in tkiva. Dobro prekrvavljeni so č) ledvice d) možgani e) prebavila f)jetra g)mišice h)srce.

7. Za bolnike z duodenalnim ulkusom veljajo naslednje trditve a) pri vseh je bazalna sekrecija želodčnega soka večja kot pri zdravih b) v povprečju je pri njih sekrecija želodčnega soka večja kot pri zdravih c) povprečna sekrecija želodčnega soka je pri njih enaka kot pri zdravih č) masa njihovih parietalnih celic je pogosto večja kot pri zdravih.

8. Za nezdarvljeno pljučno srce je značilno, da a) hipertrofira in nato postane insuficientno b) hipertrofira, a nikoli ne postane insuficientno c) najprej postane insuficientno in nato hipertrofira č) postane insuficientno, preden poraste pljučni arterijski pritisk.

9. Biokemična motnja v insuficientnem miokardu bi lahko bila a) zmanjšana aktivnost miozinske ATPaze b) zmanjšana množina ATP v vlaknih c) moten promet Ca med sarkoplazmo in sarkoplazmatskim retikulumom č) patološke spremembe v molekulah ATP

10. Spirografsko ugotovljena obstrukcija je lahko, kadar je a) zmanjšana vitalna kapaciteta b) zmanjšan FEV1 c) zvečan FEV1 č) zvečana voljnost - komplianca - pljuč d) zmanjšana komplianca pljuč e) paraliza dihalnih mišic f) zvečan upor v bronhih

11. Bolnik, ki ima obsežen pljučni edem, ima zaradi tega a) dispnejo b) zmanjšano difuzijsko kapaciteto c) cianozo č) zvečano komplianco pljuč

12. Pri eksperimentalno povzročeni hipotonični dehidraciji na človeku opazimo, da se hematokrit a) močno zveča b) močno zmanjša c) ne spremeni. Te spremembe lahko pripišemo dejstvu, da se pri tej motnji volumna ECT č) zunajcelični prostor dehidrira na račun večje hidracije intracelularnega prostora d) zunajcelični prostor rehidrira na račun intracelularnega prostora.

13. Dilucijski test za funkcijo ledvic delamo tako, da preiskovanec popije približno a) 5ml/kg c) 100 ml/kg č) vode d) mineralne vode e) piva f) vina. Če je preiskovanec zdrav, se popita tekočina izloči v približno g) pol ure h) štirih urah i) enem dnevu.

14. Huda diabetična ketoacidoza je a) metabolična acidoza b) respiracijska acidoza zaradi hiperventilacije. Če so pri tem bolniku ledvice še zdrave, bo titrabilna kislost seča c) minimalna d) maksimalna ter sekrecija NH4 e) minimalna f) normalna g) maksimalna.

15. Venokonstrikcija je pomemben kompenzacijski mehanizem pri a) akutni b) kronični insuficienci srca, ker se s tem c) poveča periferni upor č) poveča polnilni pritisk za insuficientni ventrikel d) premakne krivulja MV za insuficientni ventrikel v levo in navzgor (to je posledica sym direktno na srce)

16. Kompenzatorno povečanje perifernega upora pri hipotenzijah je a) samo koristno b)deloma koristno, deloma škodljivo, saj se pri tem popravi pretok skozi č) vsa tkiva d) možgane in miokard e) miokard in ledvice, poslabša pa pretok skozi f) vsa tkiva g) možgane in miokard h) miokard in ledvice i) ledvice in kožo

17. Pri nezdravljeni arterijski hipertenziji a) nikoli ne pride do edema pljuč b) pride do edema pljuč še preden postane srce insuficientno c) hipertrofira levo srce d) levi ventrikel lahko hipertrofira, vendar ne postane nikoli insuficienten

18. Med hudim naporom se krivulja venskega dotoka premakne a) v desno, navzgor b) v levo, navzdol. Ta premik je posledica c) zmanjšanega perifernega upora č) zmanjšanega arterijskega tlaka d) venokonstrikcije e) zadrževanja vode v telesu.

19. V ekspiracijski fazi kašlja je v traheji kinetična energija zraka pri obstrukciji ventilacije a) zvečana b) zmanjšana c) nespremenjena.

20. Postavimo, da odrasel človek z vsem telesom absorbira dozo 2Gy ionizirajočega sevanja iz zunanjega vira. Klinična slika akutnega radiacijskega sindroma, ki se bo razvil, bo odvisna od a)telesne teže b)oddaljenosti od izvora radiacije c) relativne biološke učinkovitosti radiacije č) uporabe zaščitnih zaslonov.

21. Pri hudi kronični insuficienci ledvic je dnevni volumen seča a) povečan b) normalen c) zmanjšan zaradi č) prevelike filtracije na posamezen nefron d) nekakšne osmozne diureze e) polidipsije f) hiponatrijemije

22. Migrostratno povesmo vsebuje mnogo a) dopamina b) acetilholina c) noradrenalina; pri Parkinsonovi bolezni se v njem zmanjša koncentracija č) dopamina d) acetilholina e) noradrenalina f) vseh treh

23. Bolečino lahko sprožijo a) kalijevi ioni b) enkefalini c)ADP č) bradikinin d) endorfin e) NaHCO3 endogeni algogeni: K, Ca, AMP, ADP, ATP, serotonin, histamin, PG, bradikinin

24. Pri Parkinsonovi bolezni gre za prevlado a) dopaminskega nad holinergičnim sistemom b) dopaminskega nad noragdrenergičnim sistemom c) holinergičnega nad serotnoninergičnim sistemom

25. Pri kaheksijskem sindromu prihaja do a) anoreksije b) izločanja ektopičnih hormonov c) povečanja telesne temperature č) sprememb v krvni sliki

26. “Nesmrtne” celične kulture imenujemo a) celična linija b) celični sev c) fibroblasti

27. Transformirane celice v kulturi izgubijo kontaktno inhibicijo gibanja zaradi a) zmanjšane potrebe po rastnem faktorju b) redukcije površinskega fibronektina. Posledica tega je c) spremenjena celična morfologija č) spremenjeno uravnavanje rasti d) povečan glukozni transport

28. Pri stagnacijski hipoksiji je pCO2 v venski krvi a) normalen b) zvečan c) zmanjšan in je zato zvečana koncentracija č) deoksigeniranega Hb d) karboksihemoglobina e) methemoglobina.

29. Pri zastrupitvi s cianidi se razvije a) anemična b) citotoksična hipoksija kot posledica interakcije cianidnega iona s c) Hb č) citokromoksidazo. Vdihavanje čistega kisika je pri tej zastrupitvi d)koristno e) škodljivo

30. pri zastrupitvi z ogljikovim monoksidom je delež Hb v obliki karboksi Hb a) odvisen le od pCO v arterijski krvi b) razmerja pO2 in pCO v arterijski krvi. Zato c) je č) ni vdihavanje čistega zraka pravilen ukrep pri tretiranju zastrupljencev z ogljikovim monoksidom

1b 2ače 3ač 4ac 5bč 6cdhi 7ač 8a 9ac 10bč 11abc 12ač 13ačh 14adg 15a 16cdi 17c 18ad 19a 20c 21ačd 22ače 23acč 24c 25acč 26a 27bc 28bč 29bč 30bc1. Če se temperatura okolja dvigne za 25 C in telesna temperatura za 0,5 C, je ojačanje termoregulacijskega centra: a)5 b) 1 c)25 d)50 e)100

2. Pri manifestni esencialni hipertenziji je MVS: a) znižan b) zvišan c) normalen
periferni upor pa: d) znižan e) zvišan f) normalen

3. Pri zdravem človeku se sistolični tlak pri velikem naporu:
a) zviša b) zniža c) ne spremeni, diastolični pa d) zviša e) zniža f) ne spremeni

4. Dispnea je lahko: a) fiziološka b) patološka c) ventralna d) psihogena

5. Dinitrofenol: a) je odklopnik osksidativne fosforilacije b) zavira oksid. fosforilacijo, hitrost oksidacije pa rušenje el. kem. gradienta c) pospešuje d) zavira in s tem sproščanje toplote e) poveča f) zmanjša

6. Alkilirajoči agens (elektrofili, ki reagirajo z nuklefilnim področjem B in NK) a) vpliva na specifično skupino b) blokira SH skupino c) povzroča vrsto biokemičnih poškodb. Nastalo patološko stanje zdravimo z d) antimetaboliti e)BAL f) ni sredstev

7. Pri krvavitvi se pritisk na vene s strani a) zveča b) zmanjša c) ne spremeni, pritisk od znotraj pa se d) ne spremeni e) zveča f) zmanjša

8. Hudo pomanjkanje NaCl v organizmu povzroča: a) odpoved krvnega tlaka b) hipertenzijo c) ortostatsko hipotenzijo d) zvišan nivo NPN (neproteinski N) v krvi e)hladen pot f) znižan intraokularni tlak g) rdečo kožo

9. Hidroksilacija hidroksiholekalciferola na mestu 1 poteka v a) mikrosomih b) mitohondrijih in to v c) hetrih d) ledvicah. Zavira jo e) hiperkaliemija f) hipokaliemija g) hipofosfatemija h) hiperfosfatemija

10. Pri potapljanju v velike glovine uporabljamo mešanico a) O2+N2 b)O2+He c)N2+He, ker ima d)He e)N2 narkotično delovanje

11. Pri Alzheimerjevi bolezni odmirajo živčne celice v a) Meynertovem jedru b)nucleus ceruleusu c) substantii nigri (Parkinson) d) okcipitalnem režnju

12. Pri hipoglikemiji se izloča hormon a) glukagon b) insulin c) GH d) adrenalin

13. Proteoglikani pri aterosklerozi se spremenijo a)kvalitativno glikacija b)kvantitativno pomnoži se dermatansulfat in jih izloča c) GMC d) endotelijske celice e) fibrociti f) trombociti

14. Pri kronični insuficienci ledvic: a)alkalen seč b) kisel seč c) acidoza d) Cheyne-Stokesovo dihanje e) Kussmaulovo dihanje f) oligurija

15. Želodčno sekrecijo zavira: a) psihični dejavniki b) nizka (H) v antrumu in začetku duodenuma c) hrana, bogata z mesom d) hiperosmolarnost vsebine duodenuma.

16. Bilirubin, vezan na albumin, prehaja v a) možganske celice b) tubulne celice c)limfocite d)ne prehaja v celice

17. Pri dekompresijski bolezni se pojavi a)bolečina v sklepih b) motnje vida c) motnje zaradi potovanja zračnih mehurčkov po krvi

18. Katere 3 vrste celic so najbolj občutljive na ionizirajoče sevanje: a) zreli spermiji b)proeritroblasti c9limfociti d) megakarioblasti e)trombociti f)osteoklasti

19. Glukokortikoidi so antagonisti vnetja, ker a)zavirajo sintezo PG b)delujejo baktericidno c) povišujejo nivo glukoneogeneze

20. Pri debelem človeku pogosto najdemo a)znižan BM b)zvišan BM c)zvišano sekrecijo insulina d) znižano sekrecijo insulina e) povečano aktivnost prebavnih encimov

21. Po akutni krvavitvi pri živali se po 20 min Ht a)zviša b) zniža c) ne spremeni. Žival umre zaradi d) anemične hipoksije MO e) stagnacijske hipoksije MO.

22. Poraba O2 je zvečana pri a) hipotireozi b) stradanju c) pov. tel. temp. d) težkem fizičnem delu

23. Pri hudi zastrupitvi z alkoholom dobimo a) metabolično acidozo b) metabolično alkalozo c) respiratorno alkalozo d) respiratorno acidozo. depresija dihanja

24. psihotropni učinek ima hrana, ki vsebuje a) veliko dopamina b)malo dopamina c) LSD

25. Pri hiperbarični oksigenaciji je poškodba možganov, ker so zavrti a) lipoična kislina b) SH encimi preko delovanja H2O2

26. Insuficienca srca: a) manjše število mostičkov b) energetska motnja c) manj miozinskih niti d) manjše razmerje med mostički

27. Dodatna nevarnost pri opeklini a) tromboza b) infekcija c) poliurija (akutna odpoved ledvic v 2. fazi)

28. Pri diabetiku je GF glukoze a)150ml/min b) ni glukozurije normalna GF 125

29. Ena trditev je pravilna. Obstrukcijski ikterus: a) svetlo blato, temna voda b) kamen v cistikusu c) parenhim ne tvori bilirubina iz Hb d) hemolitični ikterus ni sterkobilinogena.

30. Alkilirajoči agensi delujejo predvsem na a)encime s SH b) dedno snov zdravimo z c) antidotom d) dimerkaptopropanom e) ne poznamo zdravila

1d 2ce 3ad 4abd 5ace 6acf 7af 8acdef 9ah 10be 11ab 12acd 13ab 14ace 15acd 16ab 17abc 18abc 19ac 20ac 21be 22cd 23ad 24c 25ab 26d 27abc 28a 29a 30be
31. Pri pomanjkanju insulina je koncentracija glukoze v krvi a)večja b)manjša, ker je c)večja d) manjša utilizacija v mišice in maščobno tkivo in e)manjši vstop v jetra f) večji izstop glukoze iz jeter.

32. Pri akutnem znižanju pO2 v alveolarnem zraku se ventilacija a)zveča b)zmanjša c)ne spremeni, pri kroničnem pa se d)zveča e)zmanjša f)ne spremeni.

33. Hilomikroni prenašajo a)enogene b)eksogene TAG in če jih je v plazmi več, je c) bil obrok zelo masten d)hiperhilomikronemija

34. Hiperbarično oksigenacijo rabimo pri a)vseh operacijah srca b)zastupitvi s cianidi c)gangreni d)zastrupitvi s CO.

35. Če v hrani ni vode, je volumen urina a)100 b)500 c)1000ml. Voda prihaja iz d)hrane e) metabolična voda.

36. Hudo izgubo NaCl - sek. dehidracijo vidimo v a)odpovedi cirkulacije b)suhi in topli koži

37 Hujšanje pri Adissonovi bolezni a)je b)ni nevarno, ker je c)počasnejša d)hitrejša e)lipoliza f)glukoneogeneza.

38. Pri kronični desnostranski srčni insuficienci se a)poveča b)zniža CVP c)poveča d)zniža PU. To nastopi zaradi e)venokonstrikcije f)povečanega V krvi.

39. Pri radiacijskem sindromu je latenca za GIT a)daljša b)krajša kot za hematopoetski sistem in posledice so c)krvava driska d)hujšanje e)večja motiliteta in bruhanje f)eritem.

40- Ascites nastane zaradi a)večjega pritiska v v.portae b)več ADH c)manj aldosterona d)več aldosterona e)hipoalbuminemije.

41. Glukagon damo zdravemu človeku in nastane a)višja konc. glukoze b)manjše sproščanje insulina c)več STH

42. Pri hudi obremenitvi zdravega organizma je arterijski tlak a)večji b)manjši MVS pa c)večji d)manjši.

43. Inspiratorni center a)inhibirajo b)stimulirajo impulzi iz c)apnevstičnega d)pnevmotaktičnega centra.

44. Kemosenzitivna področja dihalnega centra so neposredno občutljiva na spremembe a)pCO2 b)H c)pO2

45. Protrombinski čas je podaljšan pri pomanjkanju a)protrombina b)faktorja V c)f VII d)faktorja X in ni podaljšan pri pomanjkanju e) f IX f) f VIII

46. Pri akutni insuficienci ledvic je v fazi oligurije in anurije V urina odvisen od a)GF b) tubularne resorpcije. V fazi poliurije pa od c)GF d)tub. reabs.

47. Pancitopenija nastopi pri a)dajanju citostatikov b)zastrupitvi z benzenom c)vnetju

48. Tolerančni test za glukozo je normalen a)pri stresnem diabetesu b)kemičnem nekaj uničuje ß celice pankreasa c)kliničnem d)hipoglikemiji.

49. Primarna hiperalgezija a)deluje na mestu poškodbe b9znižan prag algoreceptorjev.

50. Endogeni pirogen nastaja v a)nevtrofilcih b)limfocitih c)monocitih

51. Pri pov. impzlih iz vagusa a)eupnoa b)hiperpnoa c)tahipnoa

52. Hipoalbuminemija a)normoproteinemija b)hipoalbuminurija c)okvara jeter d)izloč. v intersticij e)povečano izločanje prek ledvic. nefrotski sindrom

53. Kisle mukopolisaharide tvorijo a)fibroblasti b)endotlne celice

54. Pvečano izloč. seč. kisline - vzrok je lahko a)renalno b)ekstrarenalno (GIT) ker je c)zmanjš. reabsorbcija d)povečana filtracija e)endogeni nukleotidi se razgrajujejo e)hrana s purini

55. Pri transfuziji 1,5 l krvi a)daješ previdno b)hitro opazujemo c)oči d)dih. e)vrat. vv. f)caput medusae

56. Če injiciraš endotoksin, se TT dvigne a)takoj b)po 1-2 urah c) po 24 urah

57. Anemija po akutni hemoragiji je a)normohromna b)normocitna c)makrocitna d)mikrocitna e)hipohromna

58. Šok pri opekl. nastane predvsem zaradi a)hipovolemije b)edemov c)manjšega onk. prit. d)večjega onkotskega pritiska

59. Pri obremenitvi z glukozo se a)zniža b)zviša insulin pri akromegaliji c)zviša d)zniža pri debeluhih e)zviša f)zniža pri feokromocitomu.

60. Želodec se začne prazniti, ko je a)pH večji kot 3 b)hrana zdrobljena. Pri aklorhidriji se želodec zato c)normalno d)počasneje prazni.

61. Pri zastrupitvi z As spojinami je motnja na stopnji a)PEP b)tvorbi AcCoA c)alfa KG d)sukcinata e) dekarboksil piruvata arzenil blokira -SH pyr DHG kompl.

62. Ketonska telesa nastajajo z a)kondenzacijo 2 AcCoA b)glikogenezo c)razvoj AcCoA

63. “Smetano” na plazmi vidno po 24 urah sestavljajo a)TAG b)holesterol c)hilomikroni. Hiperlipoproteinemija d)I e)II f) III.

64. V izotonično KCl raztopino daš mišico in a)ni direktno vzdražena b)bolj neg. pot. c)manj neg. potenical d)bolj pozitiven

65. Koncentracijski test je kontraindiciran pri a)hudi sladkorni bolezni b)hudem diabetesu insipidusu c)hudi kronični insuficienci srca d)hudi insuficienci ledvic e)zdravem človeku

Dilucijski pa je kontraindiciran pri akutni odpovedi ledvic.

66. Pri rahitisu je v telesu a)manjša b)večja količina kost. mineralov c)več osteoida d) manj osteoida in je izločanje Ca v urinu e)večje f)manjše, fosfatov g)večje h)manjše in je tetanija i)zgodnji j)pozni stadij bolezni zmanjšana ekscitabilnost membran

67. Pri klinično izraženi ishem. nekr. mišice je v krvi a)hiper b)hipo K c)hipo Ca e)hiper f)hipo P

68. Pri eksploziji A bombe se najmanjši del E sprosti v obl. a)ion. sevanja b)toplotnega vala c)udarnega vala največ. Posledice se pokažejo d)šele čez čas e)takoj

69. Pomik krivulje venskega dotoka v desno navzgor pomeni a)večjo kapaciteto ven b)večji V krvi c)manjšo kapaciteto ven

70. Pri nezdravljeni arterijski hipertenziji primarno hipertrofira a)L b)D ventrikel. Hipertrofija c)je d)ni kompenzacijski mehanizem.

71. Pri kronični insuficienci srca je zvečan polnitveni pritisk na račun a)venokonstrikcije b)retencije vode in soli. Vazokonstrikckija je c)je d)ni kompenzatorni mehanizem

72. Sekundarni hiperaldosteronizem nastane zaradi a)hiperfunkcije b)hipofunkcije suprarenalke c)ciroze jeter d)akutne insuficience ledvic e)nefrotskega sindroma f)hipoglikemije in je pri tem MVS g)manjši h)večji

73. Med poletom in pred pospeški vesoljec nosi a)elastično obleko (ta je za mišične vaje) b)pnevmatično obleko c)skafander d)kopalke e)rožni venec

74. Alkilirajoči agensi delujejo na a)celice, ki se hitro delijo b)rakaste celice in jih rabimo za c)kemoterapijo d)kancerogenezo (lahko povzročijo) e)oboje

75. Antihistaminiki a)komp. inh. rec. b)ireverz. inh. rec.

76. Donatorji metilne skupine a)poslabšajo b)izboljšajo c)ne spremenijo shizofrenije.

77. Razlika redoks potenciala v dihalni verigi je a)150 b)>150 c)<150 d)15 mV.

78. Padec pO2 od 100 na 50 mmHg dihanje a)pospeši b)zavre in nastane c)metabolna alkaloza (sproži se hiperventilacija in s tem poveča izplavljanje O2) d)metabolna acidoza. pO2 art. e)pade f)naraste

79. Hipoksična hipoksija: pO2 alveolarnem zraku je a)normalen b)ničji c)višji, pO2 art. je d)normalen e)nižji f)višji

80. Začetna motnja pri aterosklerozi je v a)mukopolisaharidih b)holesterol c)Ca.

81. Sedimentacijska hitrost a)je b)ni specifični test in pomaga pri c)diagnozi d)prognozi.

82. Fiziološki diabetes insipidus nastane, če popiješ a) 120 g laktoze b)2l vode c)2l fiziološke raztopine.

83. Možganska funkcija preneha, ko je tlak CSF enak a)kot drugje b)venskemu c)diastoličnemu.

84. Cianoza nastopi pri a)stagnacijski b)hipoksični c)histotoksični d)anemični hipoksiji.

85. Venokonstrikcija pri akutni insuficienci srca a)je b)ni koristna, pri kronični c)je d)ni koristna.

86. Hiperparatireoidizem se kaže z a)kostnim sindromom b)ledvičnim sindromom (kamni) c)tetanijo d)prebavnimi motnjami kalcifikacija želodčne sluznice

87. Pri aklimatizaciji na višino se izločanje NaCl z znojem a)zveča b)zmanjša c)ne spremeni

88. Če hoče zdravnik izmeriti izločanje H ionov s sečem, mora imeti a)pH seča b)titrabilno kislost seča c)količino izgubljenega NH4 d)koncentracijo izgubljenega NH4.

89. Organofosfati a)inhibirajo izločanje Ach b)preprečujejo vezavo Ach na receptorje c)inhibirajo ACH-E, zato se koncentracija Ach v sinapsi d)poveča e)zmanjša.

90. Pri hipokalciemiji se poveča vzdražnost, ker se a)zmanjša izločanje mediatorja v presinaptični končič b)depolarizirajo nevroni c)pomakne prag vzdražnosti proti bolj negativni vrednosti membranskega potenciala v mirovanju d)poveča amplituda akcijskega potenciala

91. Fenotiazini pri zdravljenju shizifrenije delujejo na ravni a)dopaminskih receptorjev d)resorbcije dopamina c)sproščanja dopamina d)tirozin hidroksilaze.

92. Pri hoji na višino 5000m nam a)grozi b)ne grozi hipoksija, ker c)manjši pO2 močno zveča ventilacijo d)se alveolna ventilacija ne more dovolj povečati zaradi prekomernega izplavljanja CO2.

93. Pri jetrnih boleznih se v periferni krvi pojavijo a)megaloblasti b)megalociti c) tanki makrociti d)proeritroblasti.

94. Hiperbilirubinemija pri novorojenčkih je zaradi večje frakcije a)konjugiranega b) nekonjugiranega bilirubina in nastane zaradi c)nezrelih hepatocitov d)večje fragilnosti eritrocitov e)intrahepatične holinesteraze f)obstrukcije žolčnih vodov.

95. Generalizirani edem pri opečenem bolniku nastaja zaradi a) večjega HP v kapil. b)manjšega HP v kapilarah c)manjšega d) večjega onkotskega pritiska v kapilarah, kar je posledica e) prehajanja vode v hiperosmolarno opečeno področje f)prehajanja plazemskih beljakovin v intersticij opečenega področja

96. Pri trombozi venskih sinusov v lobanji se ICP poveča zaradi a)manjše resorbcije likvorja b)večjega venskega tlaka c)večjega izločanja likvorja d)ishemije možgan.

97. Do nezavesti pride že, če a) se zmanjša poraba O2 v možganih za 10 \% b)50 \% c) 100 \% d) če se ICP poveča na vrednost diastoličnega tlaka (ne, ker kri v diastoli še vedno priteka)

98. Pri poskusni živali povzročimo diabetes z a)primerno prehrano b)hipofizeoktomijo c)pankreatektomijo d)aloksanom (F streptozotocin uničuje ß celice pankreasa) e)streptozocianom f) floridicinom g)suprarenalektomijo

99. Dispnea pri L insuficienci srca nastane zaradi a)večjega upora v pljučnih žilah b)povečanem V krvi v pljučih c)manjšem pretoku krvi skozi pljuča

100. V plazmi imamo vel. vit. C, G, PAH. Klirens teh snovi se prilagodi a)plazemskem pretoku b)GF c)koncentracijski sposobnosti ledvic.

101. Sekundarna hiperalgezija - prag a)povečan b)zmanjšan c)nespremenjen.

102. Insuficienca srca je po definiciji a)večji polnilni pritisk v atriju b)pomik krivulje MVS v desno in navzdol c)manjši MVS.

103. Pri akutni insuficienci srca je retencija tekočine posledica a)večjega izločanja aldosterona b)večje FF c)večjega izločanja STH

104. Mb Parkinson nastane zaradi neravnovesja med a)holinergičnim in dopaminskim sistemom b)adrenerg. in dopam. sist. c)serotoninergičnim in dopaminskim sistemom

105. Če pri živali naredimo rez v intrakolikularni regiji disinhibiramo sistem a)alfa b)beta c)gama in nastopi d)tetraplegija e)hemiplegija f)paraplegija g)decerebrirana rigidnost

106. Respiratorna alkaloza je primarno pomanjšanje a)HCO3- b)H2CO3. Kompenzira se s tem, da ledvice izločajo c)več d)manj HCO3-

107. Abs. hiperproteinemija poveča a)albumin b)globulin c)fibrinogen d)paraproteine - najpogosteje

108. Večji SGPT in malo povečan SGOT kaže na okvaro a)srca b)jeter.

109. Pri hitrosti dajanja transfuzije moramo paziti predvsem pri pacientu z a)anemijo b)manjšim sistoličnim pritiskom od 60 mmHg c)policitemijo.

110. Povečan tlak CSF vidimo najprej na a)a. retinae b)v. retinae c)v. jugularis

111. Migrenski glavobol a)puls. ekstrakran. Aa. b)intrakranialnih aa. c)vnetje sin. d)akomodacija

112. Množina toplote, ki jo organizem razvije v enem dnevu in je preračunana na enoto površine, je večja kot pri zdravih mladih moških pri a)otrocih b)starčkih c)hipertireotikih d)stradajočih.

113. Če debeluh shujša do normalne telesne teže, jo bo najlažje obdržal, če je imel prej a)metabolično b)hormonsko c)hiperplastično d)hipertrofično debelost.

114. Kvantitativno spremenjeni mukopolisaharidi v žili vežejo nase najprej a)Ca soli b)fibrinogen c)fibrin d)lipoproteine e)holesterol

115. V krvi je holesterol samo v a)prebeta lipoproteinih b)beta lipoproteinih c)vseh frakcijah d)alfa lipoproteinih. Pri hiperholesterolemiji je predvsem povečana frakcija e)prebeta f)beta g)alfa.

116. Med popolnim stradanjem prihaja največ prekurzorjev za glukoneogenezo iz a)možganskih beljakovin b)mišičnih beljakovin c)jetrnega glikogena d)mišičnega glikog.

117. Parkinsonska zdravila so a)L-dopa b)NA c)GABA d)Ach e)amfetamin

118. Hiperosmolarnost oprečenega predela nastane zaradi a)izhlapevanja iz opečenega predela kože b)izstopa vode iz kapilar c)izstopa plazme iz kapilar

119. Histotoksična hipoksija: pO2 art je a)višji b)nižji c)nespremenjen in je premik po disociacijski krivulji v a)L b)D c)nespremenjen

120. Pri alkoholizmu nastane nevropatija zaradi manj a)B1 b)B2.

121. Znaki Mb Parkinson: a)tremor b)rigor c)diskinezija

122. Policiklični aromatski ogljikovodiki a)delujejo kancerogeno taki kot so b)se v telesu pretvorijo posredno delujoči organski kancerogeni, enc. pretvorba c)pomagajo pri kancerogenezi

123. Urea je pri ledvični insuficienci najprej a)povečana b)zmanjšana, nato c)povečana d)zmanjšana in tik pred smrtjo e)povečana f)zmanjšana.

124. IPSP je a)hiper b)hipo polarizacija c)presinaptične d)postsinaptiče membrane. Ker se e)veča f)manjša prepustnost za g)K h)Na i)Ca.

125. Kateholamini, ki se sprostijo pri stresu a)večajo glikogenolizo. b)večajo frekvenco in moč kontrakcije srca c)blokirajo os HT-HF-SR.

126. In vitro preprečimo koagulacijo z a)Na-oksalatom in citratom b)heparinom c)oralnimi koagulanski. In vivo d)antagonisti vitamina K (dikumarol) e)heparinom

127. Pri pljučnem edemu je najizrazitejša motnja a)manj. compliance b)večji R c)manjša difuzijska kapaciteta pljuč d)huda motnja izmenjave plinov e)manjši pO2 f)manjša raztegljivost.

128. Normalen človek, ki hiperventilira, ima a)alkalen b)kisel urin. Hiperventilira pri hudem pomanjkanju Na. c)seč postane alkalen d)seč ne postane alkalen.

129. Hipokalciemija je pri a)rahitisu b)kronični insuficienci ledvic c)zastupitvijo z vit. D d)dolgotrajni imobilizaciji e)moteni prebavi maščob f)metabolični alkalozi.

130. Oralni test za glukozo, pri njem se a)poveča b)zmanjša koncentracija sladkorja bolj kot pri inf. glukoze IV, ker se pri oralni aplikaciji c)sproščajo intestinalni hormoni, ki spodbudijo sekrecijo ins. d)ker se glukoza počasi porazdeli.

131. Pri zastrupitvi s CO je pomembno a)razmerje med O2 in CO2 b)samo konc. Coart. Dajanje O2 je pri terapiji c)koristno d)nekoristno.

132. pri centroacinarnem emfizemu naraste upor v žilju zaradi a)arteriolokonstrikcije b)manjšega števila kapilar c)dispanzije alveolov.

133. Dojenčki imajo podaljšan čas koagulacije, ker a)imajo še nezrele hepatocite b)še nimajo normalne črevesne flore c)imajo pomanjkanje vitamina K.

134. pri dolgotrajni hemoragični hipotenziji nastane a)kisikov dolg b)anemija. Pri tem so okvarjeni c)miokard d)ledvice e)jetra f)vazomotorni center in se zaradi tega razvije g)šok.

135. Upor kože je 100 kO, napetost enosmernega toka je 1000 V, tok, ki teče, je a)2A b)1A c)1mA d)0,1mA

136. Parenternalna infuzija vitamina K se daje pri a)hepatitisu b)obstrukcijskem ikterusu c)hemofiliji d)dolgotrajni atibiotski terapiji e)dolgotrajni diareji.

137. Pri ledvični insuficienci nastopi a)vodna b)osmotska diureza zaradi c)manjše fn. tubulov d)hiperfiltracije na nefron.

138. Znižan pART: a)povečano pošiljanje impulzov v presoreceptorjih b)zmanjšano pošiljanje impulzov v presoreceptorjih.
Izpitna vprašanja iz 30.6. 97

1. Respiratorna alkaloza, po kompenzaciji a)zvišan bikarbonat b)znižan bikarbonat, bazni presežek je c)nič d)pozitiven e)negativen.

2. Premik krivulje venskega priliva navzdol in v levo pomeni a)padec upora b)zmanjšan volumen krvi c)zmanjšan tonus ven č)zvečan tonus ven d)

3. Fibrilacijo ventriklov lahko povročimo z električnim tokom v času a)P vala med sistolo b)P vala med diastolo c)T vala med sistolo d)T vala med diastolo e)ST intervala

4. Ikterus nastane zaradi a)zaprtja cistikusa b)zaprtja holedokusa c)vnetja žolčnika Pri nepoškodovanih jetrnih celicah takrat opazimo zvišano koncentracijo d)transaminaz e)alkalne fosfataze, v seču pa se izloča f)bilirubin g)urobilinogen h)

5. Pnevmotoraks, pri katerem je mediastinum ves čas premaknjen na zdravo stran je a)odprti b)zaprti c)ventilni d)

6. Pri nesorazmerju med ventilacijo in perfuzijo v arterijski krvi najdemo a)hipoksijo - vedno b)malo zmanjšan ali normalen pO2 art. c)hiperkapnijo d)normalen pCO2 ali malo zvišan

7. Na veliki nadmorski višini pride do padca pO2 art zaradi: a)manjšega odstotka kisika v zraku b)padca pO2 v zraku

8. Sekundarne lipoproteinemijie, v plazmi najdemo povišano koncentracijo a)LDL b)VLDL c)HDL d)hilomikronov

9. Megaloblastne anemije nastanejo zaradi a)pomanjkanja folata b)pomanjkanja B12 c)pomanjkanja ..., sam pojem megaloblastna se nanaša predvsem na celice d)v krvi e)kostnem mozgu f)vranici.

10. Insuficienca srca zaradi primarne okvare miokarda je lahko posledica a)alkohola b)stenoze aortnih zaklopk c)vitamina B1 d)

11. Kdaj dodajamo vitamin K za zboljšanje koagulacije? a)pri hemolitikih b)pri hepatitisu c) d)

12. Po hudi krvavitvi damo infuzijo. Glede na čas pred infuzijo se zdaj a) poviša p plazme b) zniža p plazme c)zviša p plazme d)zniža p plazme, kar ima za posldico e)premik tekočine v kapilare f)premik tekočine v intersticij

13. Hipotonična dehidracija: a)zvišan osmotski tlak plazme b)znižan osm. tlak plazme, premik tekočine iz c)intracelularnega prostora v ECP d)iz ECP v ICP

14. Tetanija živcev zaradi: a)manjšega izločanja nevrotransmiterjev zaradi znižanega vstopa Ca b)povišan prag vzdraženja c)znižan prag vzdraženja d)

15. Pri bolezni spodnjega motonevrona najdemo a)ohlapno ohromelost b)spastično ohromelost c)hipertrofijo mišice d)atrofijo mišice e)fascikulacije f) fibrilacije mišice


september 1997:

1. krvavitev
2. edem papile
3. organofosfati
4. Parkinson
5. ikterus, konjugirani
6. bolečina - glavobol
7. decerebracijska rigidnost
8. zvišana FRC
9. vitamin K
10 titrabilnost seča
11. LDL
12. rahitis in tetanus
13. sevalna bolezen
14. adrenalin, ACTH, kortizol
15. hipoglikemija in resekcija želodca
16. hipoksija in centrolobularni hepatociti
17. CN inhibicija citohrom oksidaze
18. izguba elektrolitov, vode, “čista voda”
19. hipertenzija
20. uremija
21. homeostaza
22. tromboza
23. kašelj, kinetična energija
24. homeostatska formula ojačitve
1. Zapleti pri opeklinskem šoku so a)hipovolemija b)bolečina c)nastanek generaliziranih edemov zaradi manjšega onkotskega tlaka v intersticiju d) nastanek generaliziranih edemov zaradi manjšega onkotskega tlaka v kapilari e)poliurija

2. Hipotermija pri kirurškem posegu je a)ireverzibilna hipoksična poškodba celic b)reverzibilna hipoksična poškodba celic, ker c) je v krvi več O2 kot ga tkivo porabi d) ker se poraba in vsebnost O2 oba vzporedno znižata e)ker celice sploh ne porabaljajo O2 pri hipotermiji

3. Pri kronični insuficienci ledvic je koncentracija kreatinina v plazmi a)zvečana b)znižana c) normalna, GF je d)višja e)nižja ter filtracija na nefron f)višja g)nižja.

4. Pri kompenzirani respiratorni alkalozi je koncentracija HCO3- v plazmi a)manjša b)večja c)v mejah normale, zato je prebitek baz d)negativen e)pozitiven f)nič.

5. Pri akutnem radiacijskem sindromu je latenčna faza za GIT obliko a)krajša b)daljša kot za hematološko obliko. Življenjska doba celic GIT je a)krajša b)daljša kot celic hemopoetskega sistema.

6. Bolnik z obsežnim edemom pljuč ima a)dispneo b)zmanjšano difuzijsko kapaciteto c)cianozo d)hipoksično hipoksijo e)zmanjšano komplianco pljuč

7. Pri ventilnem pnevmotoraksu se mediastinum a)premakne na zdravo stran b)premakne na bolno stran c)ostane fiksiran v medialni ravnini. Bolnik ima pogosto v predelu vratu d)podkožni edem e)podkožni emfizem f)podkožni hematom.

8. Pri diseminirani intravaskularni koagulaciji je nevarnost a)zamašitve malih žil b)krvavitev zarad pokanja žil c)krvavitev zaradi pomanjkanja fibrinogena d)krvavitev zaradi pomanjkanja vitamina K e)pljučne embolije

9. Pri bolniku z miksedemom je debelost posledica a)hormonsko zmanjšane lipolize b)hormonsko zvečane lipogeneze c)večjega apetita d)pozitivne energijske bilance e)nalaganja mukopolisaharidov

10. Endogeni interlevkin-1 se sprošča iz a)aktiviranih makrofagov b)gladkih mišic c)celic hipotalamusa d) hepatocitov

11. S spirografom lahko neposredno izmerimo a)VK b)FEV1 c)upor dihalnih poti d)podajnost (komplianco) in ugotovimo s tem e)obstruktivne bolezni f)restriktivne bolezni.

12. Pri bolnikih z duodenalnim ulkusom je a)povprečna sekrecija HCl večja kot pri zdravih b)povprečna sekrecija HCl manjša kot pri zdravih. Pri njih gre za primarno c)patološko povečano stimulacijo parentalnih celic d)maligno transformacijo e)kronično vnetje želodčne sluznice

13. Pri debeluhu je nevarnost nastanka diabetesa pri a)dolgotrajnem zdravljenju z glukokortikoidi b)panhipopituitarizmu c)adrenalni insuficienci d)infekciji e)stresu

14. Hilomikroni, ki prenašajo a)endogene b)eksogene TAG, se presnovijo v c)adipocitih z encimom d)kapilarah z LPL, ostanke e)fagocitirajo makrofagi f)se z receptorsko endocitozo razgradijo v hepatocitih.

15. Pri odstranitvi paratiroidnih žlez je nevarnost a)tetanije b)nastanka fosfatnih ledvičnih kamnov c)ektopične kalcifikacije d)metabolne alkaloze e)hiperkalciemije
f)osteoporoze

16. Če zdrav človek poveča vnos NaCl iz 5 na 20 g/dan, se mu čez a)nekaj ur b)nekaj dni c)nekaj tednov pojavi stanje, ko izloči d)manj urina e)izloči več urina f)izloči enako urina. Pri tem se vnos vode g)poveča h)zmanjša.

17. Za hipertenzijo je značilno, da je a)dedno pogojena b)ne poznamo populacije, ki je ne bi poznala c)se razvije pri vseh, ki povečajo vnos NaCl d)je sorazmerna (narašča) z vnosom NaCl

18. Za akutno kompenzacijo levostranske srčne odpovedi je značilno, da se neposredno zagotovi normalen MV srca a) z zmanjšanjem PU b)premik krvi iz sistemske v pljučno cirkulacijo c)povečanje PU in s tem razbremenitev levega ventrikla d)zvečan tlak v desnem atriju e)zvečana kontraktilnost

19. Za anemično hipoksijo je značilno, da je arterijski pO2 a)zmanjšan b)normalen c)zvečan, pri tem je koncentracija O2 v arterijski krvi d)zmanjšana e)zvečana f)normalna.

20. Anemija nastopi

21. Hemoliza je posledica a)zmanjšanega izločanja eritropoetina b)pomanjkanja piruvatne kinaze c) reakcije protiteles z lastnimi eritrociti d)dednih motenj v membrani in citoskeletu eritrocita e)pomanjkanja delta - aminolevulinske kisline.

22. Skupni imenovalec motenj, ki rezultirajo v sekundarnem hiperaldosteronizmu, je a)zmanjšana razgradnje aldosterona b) motnja v ledvicah c)padec MV d)zmanjšan osmotsko - onkotski tlak plazme

23. Hipoksija

24. Za fazo povečane odzivnosti bronhov pri akutnem poslabšanju astme je značilno a)povečan tonus gladke mišičnine b)povečana sekrecija sluzi c)okvara epitelija zaradi fokalne nekroze epitelija. Za to so odgovorni d)aktivirani mastociti e)eozinofilni granulociti.

25. Pri okvari hepatocitov se bo to najprej odrazilo na a)okvari membrane hepatocitov b)zaradi obstrukcije žolčevodov c)zaradi večje reabsorbcije bilirubina d)zaradi motnje v konjugaciji bilirubina e)vezavi na bilirubina na albumin. Posledica je večji delež f)konjugiranega g)nekonjugiranega bilirubina.

26. Posledice hipoalbuminemije so a)kompenzatorno povečanje koncentracije globulina b)kompenzatorno zmanjšanje koncentracije globulina c)proteinurija d)nastanek edemov

27. Če v hrani ni vode, je V urina a)100ml b)500 ml c)1000 ml d)1500 ml. Voda prihaja iz e)hrane f)metabolna voda g)to je voda, ki se mora izločiti, da se izločijo delci, ki se izločajo le prek ledvic

28. Primarna hiperalgezija je a)znižan prag perifernih algoreceptorjev b)zvišan prag algorec. Sekundarna hiperalgezija je posledica c)draženja perifernih receptorjev d)senitizacije osrednjih nociceptivnih nevronov.

29. Pri dolgotrajni hemoragični hipotenziji lahko nastopi a)insuficienca miokarda b)odpoved vazomotornega centra c)zvišana koncentracija laktata d)metabolična alkaloza

30. Potencial motorične ploščice (EPP) se zmanjša pri a)večjem sproščanju Ach iz presinaptične špranje b)blokadi postsinaptičnih receptorjev c)pri zastupitvi s toksinom botulinusa d)pri miasteniji gravis e) pri inhibiciji z d-tubokurarinom f)inhibitorjih Ach esterazeUstna vprašanja:
1. Ulkusna bolezen
2. Ascites - hepatorenalni sindrom
3. Hiper/hipoglikemična koma
4. Bolečina (prenešena, segmentna)
5. Vazovagalna sinkopa
6. Hipotireoza
7. Hipertireoza
8. Ateroskleroza
9. Povišana telesna temperatura
10. Stradanje
11. Dihalna insuficienca
12. Primarna hipertenzija
13. Sekundarna hipertenzija
14. Ortostatska hipotenzija
15. Ikterus
16. Testi za funkcijo jeter
17. Krvavitev
18. Dispnea
19. Diabetes mellitus
20. Hemoragična diateza - testi Grubič
21. Rahitis, metabolizem Ca in P Grubič
22. Akutna in kronična insuficienca srca
23. Respiratorna acidoza
24. Astma
25. Kronična insuficienca ledvic
26. Vnetje - histamin!
27. Golša
28. Metabolična alkaloza/acidoza
29. Šok Grubič
30. Pnevmotoraks
31. Homeostaza Ca - hipokalciemija
32. Dehidracija
33. Višinska bolezen
34. Kesonska bolezen
35. Mišični relaksanti
36. Hipovitaminoza B
37. Hipovitaminoza C
38. Zastrupitev s cianovodiki (cianidi)
39. Zastrupitev z arzenom (As)
40. Uremična koma
41. Montje v metabolizmu Fe
42. Spastičnost
43. Splošni adaptacijski sindrom
44. Glavobol
45. Zamaščenost jeter
46. Električne poškodbe srca (srce v fazi repolarizacije, v relativni refraktarni dobi), AP srca, naklon AP v RRD
47. Akutni radiacijski sindrom
48. Kancerogeneza
49. Motnje prebave
50. Perniciozna anemija
51. Cianoza
52. Cheyne Stokesovo dihanje
53. Protrombin
54. Vagus in dihanje
55. Addisonova bolezen
56. Parkinsonova bolezen
57. Cushingov sindrom
58. Zastrupitev s CO
59. Hepatična encefalopatija (seminar motnje zavesti)
60. Hemolitična anemija
61. Hipoksije
62. Hiperalgezije
63. Toplotna kapaciteta
64. Ketoacidoza Grubič
65. Organofosfati
66. Shizofrenija
67. AV fistula
68. Miastenija gravis
69. Jetna koma
70. Emfizem
71. Hiperlipidemija
72. Sevalna bolezen
73. Motnje v sinaptičnem prenosu
74. Angina pektoris
75. Diareja
76. Bruhanje
77. Ciroza jeter
78. Opekline
79. Glavobol
80. Ishemična nekroza mišice
81. Alzheimerjeva bolezen
82. Obstrukcija/restrikcija
83. Jetrni testi
84. Višinska bolezen
85. Kronično bruhanje (paradoksalna acidurija)
86. Venska tromboza
87. Spremembe plazemskih beljakovin
88. Protrombin, vitamin K omogoča karboksilacijo, testi ...
89. Mišični tonus Grubič
90. Nevarnosti transfuzij Grubič
91. Alkoholizem - vpliv na možgane Grubič
92. Pozni zapelti sladkorne bolezni
93. Mišična moč
94. Razvoj edemov
95. Makrocitne anemije

You have no rights to post comments

Uporabniški račun