Pisna vprašanja (2010-06-22)

1. Perniciozna anemija je največkrat posledica
a) zmanjsane absorpcije vitamina B12 v
b) malabsorpcije vitamina K
c) pomanjkanja železa
d) pomanjkanja beljakovin
e) zmanjšane količine vit. B12 v hrani
f) napake v sintezi globulinov

2. Za razvito primarno hipertenzijo velja, da je:
a) periferni upor normalen, minutni volumen srca povečan
b) periferni upor povečan, minutni volumen srca normalen
c) povečan periferni upor in minutni volumen srca
d) koncentracija renina v plazmi zvečana pri vseh bolnikih
e) krivulja izločanja urina premaknjena proti večjim vrednostim
krvnega tlaka
f) baroreceptorji ne delujejo

3. V razvoju bolezni spodnjega motonevrona pričakujemo
a) spastično ohromelost
b) ohlapno ohromelost
z
c) atrofijo mišic, ki jih oživčujejo prizadeti motonevroni
d) hipertrofijo mišic, ki jih oživčujejo prizadeti motonevroni.
Pri tem tipu ohromelosti najdemo
e) zvečan tonus v prizadeti mišici
f) zmanjšan tonus v prizadeti mišici.

4. Zvečan hematokrit se pojavi pri:
a) kroničnem bronhitisu
b) akutnem radiacijskem sindromu
c) bivanju na višini 4000m
d) vsaki obliki dehidracije
e) kronični ledvični insuficienci

5. Pri ileusu nastajejo nahujše sistemske motnje predvsem zaradi:
a) bolečine
b) lakote in podhranjenosti
c) malabsorbcije hranil
d) izgube tekočine v črevo
e) ascitesa.

6. Med odzivom organizma na hujšo poškodbo je v jetrih povečana
sinteza:
a) albumina
b) fibrinogena
c) globulinov gama
d) alfa1-antitripsina
e) CRP

7. V t.i. pozni fazi akutnega poslabšanje astme po patogenetskem
pomeni izstopajo:
a) vezava IgE na tkivne bazofilce
b) fagocitoza alergenov
c) povečana mikrovaskularna prepustnost v sluznici dihalnih poti
d) infilitracija sluznice s plazmatkami in tkivnimi bazofilci
e) infilitracija sluznice z eozinofilnimi levkociti
f) spazem gladkih mišič bronhusov.

8. Pri zastrupitvi z organofosfati nastopi smrt zaradi:
a) akutne odpovedi srca
b) hipoventilacije
c) ishemične odpovedi ledvic
d) akutne odpovedi jeter
e) hipoglikemije.

9. Alodnija je
a) izzvana zaznava bolečine
b) spontana zaznava bolečine
pri kateri
c) bolečinske dražljaje zaznamo kot bolj boleče
d) bolečinske dražljaje zaznamo kot manj boleče
e) nebolečinske dražljaje zanamo kot boleče.

10. Pri vazovagalni sinkopi
a) pretok krvi skozi možgane pade zaradi hipotenzije
b) se zmanjša minutni volumen srca zaradi hipotenzije
c) zaradi povečanega upora v ožilju ne pride dovolj krvi do možganov
d) zaradi zmanjšanega perifernega upora pride do hipotenzije
e) zaradi hipotenzije pride do zmanjšanega perifernega upora.

11. Pri zaprtem pnevmotoraksu je plevralni tlak na prizadeti strani v
primerjavi z zdravo stranjo pri vdihu
a) zmanjšan
b) zvečan
c) enak
pri izhidu pa
d) zmanjšan
e) zvečan
f) enak.

12. Hidrostatski tlak v pljučnih žilah se neposredno po hujšem
infartku levega ventrikla
a) poveča
b) zmanjša
c) ne spremeni
zaradi
d) nabiranja krvi v sistemskih venah
e) arteriodilatacije na periferiji
f) premika krvi iz sistemskih ven v pljučne žile.

13. Pri pljučnem edemu zaradi odpovedi
a) levega ventrikla
b) desnega ventrikla
bi lahko našli
c) znižan pO2 v arterijski krvi
d) penast izpljunek
e) dispnejo.

14. Stanje opečenca se lahko poslabša zaradi:
a) lokalnih tromboz
b) infekcij
c) poliurije
d) hiperhidracije
e) dehidracije
f) anurije.

15. Glukokortikoidi, uporabljeni kot zdravila proti vnetju, neposredno
ali posredno zavirajo:
a) sintezo prostaglandinov
b) sintezo levkotrienov
c) sintezo ihibitorja fosfolipaze A2 lipokortina
d) aktivacijo nevtrofilcev
e) nastajanje vnetne otekline.

16. Za zdravljenje Parkinsonove bolezni se uporabljajo:
a) dopamin
b) L-DOPA skupaj z inhibitorjem periferne dekarboksilaze L-DOPA
c) reverzibilni inhibitor acetilholinesteraze
d) antagonist dopaminskih receptorjev
e) antagonist muskarinskih holinergičnih receptorjev.

17. Telesna temperatura se pri infekciji zviša zaradi povečanega
izločanja
a) interlevkina-1
b) endorfina
c) kalikreina
iz
d) celic skorje nadledvičnine
e) makrofagov
f) mikroorganizmov.

18. Za dispnejo veljajo naslednje trditve:
a) to je bolečina v prsnem košu
b) navadno izgine pri telesnem naporu
c) lahko se poslabša zaradi povečanega dela dihalnih mišic
d) bolnik jo občuti kot neprijetno otežkočeno dihanje
e) lahko je znak bolezni srca.

19. Protrombinski čas je lahko podaljšan pri:
a) močno napredovani jetrni cirozi
b) terapiji z antagonisti vitamina K
c) terapiji z vitaminom K
d) obstrukcijskem ikterusu
e) trombocitopeniji.

20. Vzroki za hipoalbuminemijo so lahko:
a) prestop intersticijske tekočine v plazmo po akutni veliki
krvavitvi
b) okvara jetrnega parenhima
c) hipotonična dehidracija
d) beljakovinsko stradanje
e) nefrotski sindrom.

21. Pri primarni insuficienci nadobistnic najdemo naslednje znake:
a) hiperpigmentacijo
b) arterijsko hipotenzijo
c) nagnjenost k hipoglikemiji
d) dehidracijo
e) alkalozo.

22. Pri dovolj hudi ustaljeni kronični insuficienci ledvic (vendar ne
pri uremiji) velja naslednje:
a) dnevno izločanje sečnine je zmanjšano
b) bolnik je v ničelni bilanci presnove sečnine
c) koncentracija sečnine v plazmi je zvišana
d) volumen primarnega urina, izločenega na nefron, je zmanjšan
e) koncentracija sečnine v primarnem urinu je zvečana.

23. Nagnjenost k hipoglikemiji najdemo pri:
a) odpovedi adenohipofize
b) hipofunkciji skorje nadledvične žleze
c) adenomu adenohipofize, ki izloča ACTH
d) tireotoksikozi
e) hipersekreciji rastnega hormona.

24. Prostaglandini so produkt metabolizma
a) triacilgliceridov
b) fosfolipidov
c) sterolov.
Nastajajo po
d) lipooksigenazni poti
e) ciklooksigenazni poti
In
f) pospešujejo izražanje znakov vnetja
g) zavirajo izražanje znakov vnetja.

25. K smrti zaradi popolnega stradanja NAJBOLJ prispeva:
a) hipoglikemija
b) ketoacidoza
c) odpoved živčevja zaradi pospešene beljakovinske razgradnje
d) oslabelost dihalnih mišic zaradi pospešene beljakovinske
razgradnje
e) odpoved srca zaradi pospešene beljakovinske razgradnje v miokardu.

26. Kateri od naštetih mora biti povečan, da je verjetnost za KVS
bolezen zmanjšana
a) hilomikroni
b) VLDL
c) LDL
d) HDL

27. Delni tlak O2 v arterijski krvi je lahko znižan pri
a) pljučnici
b) pljučnem edemu
c) akutni krvavitvi zaradi delovanja kompenzatornih mehanizmov
d) kroničnem bronhitisu
e)

28. Pri Gilbertovi bolezni najdemo
a) rahlo povečano
b) močno povečano
količino
c) nekonjugiranjega bilirubina
d) konjugiranjega bilirubina
Pri tem so jetrne aminotransferaze
e) povišane
f) normalne.

29. Sekundarni hiperaldosteronizem je lahko posledica
a) stenoze ledvične arterije
b) srčnega popuščanja
c) ciroze s hipoalbuminemijo
d) tumorja v skorji nadledvičnice
e) adenoma hipofize
f) tumorja hipotalamusa.

30. se ne spomnm

You have no rights to post comments

Uporabniški račun