Pisna vprašanja (2009-11-17)

1. Bolnik zaužije več NaCl... pride do kompenzacije po
1. Enem dnevu
2. Parih urah
3. Enem tednu

Pojavi se:

4. Večje izločanje urina
5. Voda v ECT

2. Pri sevalni bolezni so trombociti okvarjeni zaradi okvare:

1. Trombocitov
2. Megakariocitov
3. ?

Trombocitopenija povzroči:

4. DIK
5. Krvavitve
6. ?

3. Tetanija:

1. Večji tonus
2. Manjši tonus

Zaradi:

3. Povečane koncentracije Ca
4. Zmanjšane koncentracije Ca

Je lahko posledica:

5. Hipoparatiroidizma
6. Hiperparatiroidizma

4. V čem se sladkorna bolezen II. tipa razlikuje od I.:

1. Dedni dejavnik je večji
2. Povezana je z debelostjo
3. Pojavi se pred 30.letom
4. Večja je možnost ketoacidoze in manjša za hiperosmolarni sindrom
5. V začetni fazi je več inzulina
6. V začetni fazi je manj inzulina

5. Hipertenzija:

1. MV je enak
2. MV je večji
3. MV je manjši
4. Periferni upor je večji
5. Periferni upor je manjši

6. Posledice povečane temperature so:

1. Bradikardija
2. Tahikardija
3. Tahipneja
4. Povečana alveolarna ventilacija
5. Večja poraba kisika

7. ??? Edemi, ki so posledica sekundarnega hiperaldosteronizma:

1. Poslabšana prekrvavljenost ledvic in povečano izločanje renina
2. Okvara ledvic
3. ...

8. Primarna hiperurikemija:

1. Kronična odpoved ledvic
2. Genetska okvara reciklaže purinskih baz
3. Genetska okvara sekrecije tubulov
4. Genetska okvara encima za nastajanje purinov
5. ?

9. Ulkus. Izločanje HCl je v primerjavi z normalnimi ljudmi:

1. Povečano
2. Zmanjšano
3. Normalno

Zakaj:

4. Kronično vnetje stene
5. Povečano izločanje iz parietalnih celic
6. ...

10. Kje se najprej pojavi okvara pri virusnem hepatitisu:

1. Izločanje bilirubina v vod
2. Konjugacija bilirubina
3. Vezava na albumine
4. Sprejem v celico

Zato je:

5. Vedno povečan konjugiran bilirubin v krvi
6. Redko povečan konjugiran bilirubin v krvi

11. Metabolna acidoza:

1. HCO3- je povečan
2. HCO3- je zmanjašan
3. Hipoventilacija
4. Hiperventilacija
5. NH4 povečan
6. Titrabilne kisline v urinu je povečana

12. Akutno levostransko po popuščanje-kompenzacija:

1. Venokonstrikcija
2. Povečana aktivnost neokvarjenega miokarda
3. Premik krvi iz sistemskega v pljučni obtok
4. ?

13. Na aterosklerozo najbolj vpliva povečanje:

1. Hilomikronov
2. VLDL
3. LDL
4. HDL
5. Trigliceridov

14. Pljučni edem

1. Cianoza
2. Penast sputum
3. Dispneja
4. Povečana difuzijska kapacieta

15. Astma, prevledujoče celice v 1. Fazi so

1. Nevtrofilci
2. Monociti
3. Še eni

prevladujoče celice v 2. Fazi.

4. nevtrofilci
5. monociti
6. še eni17. Posledice progresivnega šoka:
1. Anurija
2. Okvara miokarda
3. Okvara vazomotoričnega centra
4. Laktacidoza
5. Metabolična alkaloza18. Nefrotski sindrom

Albumini so

1. Povišani
2. Znižani

Zaradi

3. Povečanega izločanja
4. Zmanjšanega izločanja

Globulini so

5. Povišani
6. Znižani

Zaradi

7. Povečane sinteze
8. Zmanjšane sinteze

18. S spirometrijo direktno merimo

1. FEV
2. FVC
3. Celoten upor dihalnih poti
4. Komplianco

S tem določimo

5. Obstrukcijsko bolezen
6. Restrikcijsko bolezen

19. Primarni glavobol je posledica:

1. Raztega stene sinusa
2. Propada piramidnih celic
3. Povečanega pritiska na bazi
4. Nekaj v povezavi z duro
5. Dilatacije žil na bazi možganov

20. Popuščanje ledvic:

1. Hiperkalcemija
2. Hiperfosfatemija
3. Povečana sečnina
4. Povečan kreatinin

21. Motnje koagulacije z nagnjenostjo k krvavitvam:

1. Antagonisti vitamina K
2. Faktor IX
3. Propad jetrnega parenhima
4. Tkivni aktivator plazminogena?22. pri pomanjkanju ščitničnih hormonov bi lahko povišanje teže pripisali:1. Miksedemu
2. Povečanem vnosu hrane ob nespremenjeni telesni aktivnosti
3. Zmanjšanem bazalnem metabolizmu
4. Povečani lipogenezi ob povečanem apetitu

You have no rights to post comments

Uporabniški račun