Pisna vprašanja (2009-09-15)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (pafi_vprasanja_-15.9.2009-.doc)pafi_vprasanja_-15.9.2009-.doc43 kB
1. Hiperkapnija se pojavi pri
a) okvari dihalnega centra
b) paralizi dihalnih mišic
c) pljučnici, ki prizadene samo en pljučni reženj
d) zmerno hudem poslabšanju astme
e) metabolični acidozi

2. Gastrointestinalna oblika sevalne bolezni se pojavi po
a) 20 dni
b) 3-5 dni
c) 1 dan (?)
Glavna je okvara
d)
e) zarodniih celic gastrointestinalnega epitelija
f) dobro diferenciranih celic GI epitelija
g)

3. V plazmi je normalno več
a) konjugiranega bilirubina
b) nekonjugiranega bilirubina
Pri okvari jeter zaradi jetrne ciroze bo narasla konc.
c) konjugiranega bilirubina
d) nekonjugiranega bilirubina

4. Za dekompresijsko bolezen je značilno:
a) motnje vida
b) glavobol ob spuščanju v globino
c) bolečine v sklepih zaradi mehurčkov
d) povečanje mišične moči
e) evforija

5. Hiperpigmentacijo najdemo pri:
a) primarni insuficienci skorje nadledvičnice
b) sekundarni insuficienci skorje nadledvičnice
ker je pri takem stanju
c) ↑ izločanje kortizola iz skorje nadledvičnice
d) ↑ izločanje kortizola iz adenohipofize
e) ↑ izločanje ACTH iz adenohipofize
f) ↓ izločanje ACTH iz adenohipofize
g) ↓ izločanje CRH iz hipotalamusa

6. Zmanjšanje kvocienta FEV1/VK, izraženo v odstotkih, lahko kaže na
a) ↑ podajnost (komplianco) pljuč
b) ↓ podajnost pljuč
c) ↑ upor v notranjem segmentu dihalnih poti
d) ↓ upor v notr. segmentu dih. poti
e) ↓ VK zaradi kifoskolioze

7. Alodinija je
a) izzvana zaznava bolečine
b) spontana zaznava bolečine
pri kateri
c) bolečinske dražljaje zaznamo kot bolj boleče
d) bolečinske dražljaje zaznamo kot manj boleče
e) nebolečinske dražljaje zaznamo kot boleče

8. V razvoju bolezni spodnjega motonevrona pričakujemo
a) spastično ohromelost
b) ohlapno ohromelost
ter
c) atrofijo mišic, ki jih oživčujejo prizadeti motonevroni
d) hipertrofijo mišic, ki jih oživčujejo prizadeti motonevroni.
Pri tem tipu ohromelosti najdemo
e) zvečan tonus v prizadeti mišici
f) zmanjšan tonus v prizadeti mišici

9. Za vensko trombozo velja naslednje
a) pospešuje jo staza krvi v veni
b) pospešuje jo okvara endotelija v veni
c) pospešuje jo dajanje aktivatorjev plazminogena
d) telesna aktivnost zavira nastanek trombusa
e) telesna aktivnost lahko sproži pljučno embolijo pri že nastalem venskem trombusu.

10. Cor pulmonale nastane predvsem pri
a) emfizemu
b) kroničnem bronhitisu
zaradi
c) vazodilatacije (?)
d) vazokonstrikcije (?)
e) neposredne okvare miokarda
kot odgovor na
f) kongestijo pljuč
g) ↓ parcialnega tlaka O2 v alveolih
h) razgradnjo alveolarnih sept

11. Med antagoniste inzulina v uravnavanju presnove uvrščamo
a) adrenalin
b) glukagon
c) rastni hormon
d) aldosteron
e) kortizol
f) parathormon

12. Po Guytonovem poskusu na subtotalno nefrektomiranjih psih sklepamo, da pri razvoju primarne arterijske hipertenzije najprej
a) ↑ periferni upor
b) ↑ MVS
nato pa se
c) periferni upor normalizira in ostane MVS ↑
d) MVS normalizira in se periferni upor ↑

13. Glukokortikoidi, uporabljeni kot zdravila proti vnetju, neposredno ali posredno zavirajo:
a) sintezo prostaglandinov
b) sintezo levkotrienov
c) sintezo ihibitorja fosfolipaze A2 lipokortina
d) aktivacijo nevtrofilcev
e) nastajanje vnetne otekline.

14. Med fagocitozo se močno zveča poraba O2 v granulocitih; pri tem se v njih zveča nastajanje
a) superoksidnega radikala
b) H2O2
c) hipokloritnega iona
d) bradikinina

15. Za dekompenzirani hipovolemični šok, pri katerem se še niso uveljavile pozitivne povratne zanke je značilno zmanjšanje
a) perfuzija perifernih tkiv
b) celoten periferni upor
c) arterijski tlak
d) frekvenca srca
e) diureza (izločanje urina).

16. Pri pomanjkanju železa je plazemska koncentracija transferina
a) znižana
b) zvišana
c) nespremenjena
zasičenost transferina z železom pa je
d) zmanjšana
e) zvečana
f) nespremenjena

17. Celica prek katere se v največji meri sproži citokinski odziv organizma med stresom je
a) trombocit
b) makrofag – monocit
c) hepatocit
iz nje se tedaj izloči
d) interlevkin-1
e) serotonin (?)
f) C reaktivni protein

18. Pri temperaturi zraka in okolja, ki je višja od temperature kože se oddajanje toplote/ ohlajanje organizma (?) doseže s/z
a) kondukcijo na zrak
b) konvekcijo zraka
c) izhlapevanjem znoja
d) samo z izločanjem znoja
e) radiacijo

19. Pri lažjem akutnem poslabšanju astme bolnik hiperventilira, kar je posledica aktivacije
a) receptorjev pljučnega draženja
b) jukstaglomerularnih receptorjev
c) kemoreceptorjev
Te receptorje vzdraži
d) ↑ funkcionalna rezidualna kapaciteta
e) bronhokonstrikcija
f) hiperkapnija

20. Večina organskih kancerogenih snovi je v aktivni obliki
a) elektrofilna
b) nukleofilna
To pomeni, da imajo tedaj v svoji strukturi območja, ki so
c) revna z elektroni
d) bogata z elektroni.

21. Na koncentracijo lipidov v plazmi
a) ne vpliva starost preiskovanca
b) vpliva starost preiskovanca
S starostjo se konc. lipidov v plazmi
c) poveča
d) zmanjša
e) ne spremeni

22. Pri razvoju ateroskleroze se iz agregiranih trombocitov sprošča(jo)
a) serotonin
b) mitogeni dejavnik
c) prostaciklin
d) tromboksan
e) holesterol

23. Sekundarni diabetes melitus lahko povzrocijo
a) dolgotrajna hipersekrecija glukokortikoidov
b) odpoved nadledvicnice
c) odpovedi adenohipofize
d) kronicni pankreatitis
e) dolgotrajno zvečano izločanje rastnega hormona.

24. Pri zastrupitvi z CO je delež Hb v obliki karboksi Hb
a) odvisen le od pCO v arterijski krvi
b) od razmerja pO2 in pCO v arterijski krvi.
Zato vdihavanje čistega kisika
c) je smotern ukrep pri tretiranju zastrupljencev z CO
d) ni smotern ukrep pri tretiranju zastrupljencev z CO.

25. Anionsko vrzel izračunamo tako da
a) od vsote konc. Na+ in K+ ionov odštejemo konc. HCO3- iona
b) od konc. Na+ iona odštejemo vsoto konc. HCO3- in Cl- ionov
c) od vsote konc. vseh kationov odštejemo vsote konc. vseh anionov.
Pri alkoholiku, ki več dni ni zaužil nobene hrane, obenem pa je popil velike količine alkohola so ugotovili
d) respiratorno acidozo
e) metabolno acidozo
in
f) ↑ anionsko vrzel
g) normalno anionsko vrzel.

26. Pod vplivom kompetitivnega blokatorja nikotinskih receptorjev (npr. d tubokurarina) se potencial motorične ploščice (ekscitacijski postsinaptični potencial)
a) poveča
b) zmanjša
To motnjo bi v poskusu na živali lahko popravili s pomočjo ustreznega odmerka
c) botulinusnega toksina
d) inhibitorja acetilholinesteraze
e) atropina.

You have no rights to post comments

Uporabniški račun