Pisni izpit 2.9.2008

Za razvito primarno hipertenzijo velja, da je:
a) periferni upor normalen, minutni volumen srca povečan
b) periferni upor povečan, minutni volumen srca normalen
c) povečan periferni upor in minutni volumen srca
d) koncentracija renina v plazmi zvečana pri vseh bolnikih
e) krivulja izločanja urina premaknjena proti večjim vrednostim krvnega tlaka
f) baroreceptorji ne delujejo

V razvoju bolezni spodnjega motonevrona pričakujemo
a) spastično ohromelost
b) ohlapno ohromelost
z
c) atrofijo mišic, ki jih oživčujejo prizadeti motonevroni
d) hipertrofijo mišic, ki jih oživčujejo prizadeti motonevroni.
Pri tem tipu ohromelosti najdemo
e) zvečan tonus v prizadeti mišici
f) zmanjšan tonus v prizadeti mišici.

Zvečan hematokrit se pojavi pri:
a) kroničnem bronhitisu
b) akutnem radiacijskem sindromu
c) življenje na višini jezera Titicaca (3812m)
d) vsaki obliki dehidracije
e) kronični ledvični insuficienci

Pri ileusu nastajejo nahujše sistemske motnje predvsem zaradi:
a) bolečina
b) lakote in podhranjenosti
c) malabsorbcije hranil
d) izgube tekočine v črevo
e) ascitesa.

Med odzivom organizma na hujšo poškodbo je v jetrih povečana sinteza:
a) albumina
b) fibrinogena
c) globulinov gama
d) alfa1-antitripsina
e) CRP

V t.i. pozni fazi akutnega poslabšanje astme po patogenetskem pomeni izstopajo:
a) vezava IgE na tkivne bazofilce
b) fagocitoza alergenov
c) povečana mikrovaskularna prepustnost v sluznici dihalnih poti
d) infilitracija sluznice s plazmatkami in tkivnimi bazofilci
e) infilitracija sluznice z eozinofilnimi levkociti
f) spazem gladkih mišič bronhusov.

Pri zastrupitvi z organofosfati nastopi smrt zaradi:
a) akutne odpovedi srca
b) hipoventilacije
c) ishemične odpovedi ledvic
d) akutne odpovedi jeter
e) hipoglikemije.

Alodnija je
a) izzvana zaznava bolečine
b) spontana zaznava bolečine
pri kateri
c) bolečinske dražljaje zaznamo kot bolj boleče
d) bolečinske dražljaje zaznamo kot manj boleče
e) nebolečinske dražljaje zanamo kot boleče.

Pri vazovagalni sinkopi
a) pretok krvi skozi možgane pade zaradi hipotenzije
b) se zmanjša minutni volumen srca zaradi hipotenzije
c) zaradi povečane upora v ožilju ne pride dovolj krvi do možganov
d) zaradi zmanjšane perifernega upora pride do hipotenzije
e) zaradi hipotenzije pride do zmanjšanega perifernega upora.

Pri zaprtem pnevmotoraksu se mediastinum med vdihom
a) premika na zdravo stran
b) premika na stran pnevmotoraksa
c) ne premika
pri izhidu
d) premika na zdravo stran
e) premika na stran pnevmotoraksa
f) ne premika.

Hidrostatski tlak v pljučnih žilah se neposredno po hujšem infartku levega ventrikla
a) poveča
b) zmanjša
c) ne spremeni
zaradi
d) nabiranja krvi v sistemskih venah
e) arteriodilatacije na periferiji
f) premika krvi iz sistemskih ven v pljučne žile.

Pri pljučnem edemu zaradi odpovedi
a) levega ventrikla
b) desnega ventrikla
bi lahko našli
c) znižan pO2 v arterijski krvi
d) penast izpljunek
e) dispnejo.

Stanje opečenca se lahko poslabša zaradi:
a) DIK
b) infekcij
c) poliurije
d) hiperhidracije
e) dehidracije
f) anurije.

Glukokortikoidi, uporabljeni kot zdravila proti vnetju, neposredno ali posredno zavirajo:
a) sintezo prostaglandinov
b) sintezo levkotrienov
c) sintezo ihibitorja fosfolipaze A2 lipokortina
d) aktivacijo nevtrofilcev
e) nastajanje vnetne otekline.

Za zdravljenje Parkinsonove bolezni se uporabljajo:
a) dopamin
b) L-DOPA skupaj z inhibitorjem periferne dekarboksilaze L-DOPA
c) reverzibilni inhibitor acetilholinesteraze
d) blokator dopaminskih receptorjev
e) blokator muskarinskih holinergičnih receptorjev.

Telesna temperatura se pri infekciji zviša zaradi povečanega izločanja
a) interlevkina-1
b) endorfina
c) kalikreina
iz
d) celic skorje nadledvičnine
e) makrofagov
f) mikroorganizmov.

Za dispnejo veljajo naslednje trditve:
a) to je bolečina v prsnem košu.
b) navadno izgine pri telesnem naporu
c) navadno je pri dispneji zvečano delo dihalnih mišic
d) bolnik jo občuti kot otežkočeno dihanje
e) lahko je znak bolezni srca.

Znižan arterijski tlak pri infarktu levega ventrikla je predvsem posledica:
a) arteriodilatacije
b) venodilatacije
c) bradikardije
d) zmanjšane kontraktilnosti levega ventrikla
e) hipovolemije.

Protrombinski čas je navadno podaljšan pri:
a) močno napredovani jetrni cizori
b) terapiji z antagonisti vitamina K
c) terapiji z vitaminom K
d) obstrukcijskem ikterusu
e) trombocitpeniji.

Vzroki za hipoalbuminemijo so lahko:
a) prestop intersticijske tekočine v plazmo po akutni veliki krvavitvi
b) okvara jetrnega parenhima
c) hipotonična dehidracija
d) beljakovinsko stradanje
e) nefrotski sindrom.

Pri primarni insuficienci nadobistnic najdemo naslednje znake:
a) hiperpigmentacijo
b) arterijsko hipotenzijo
c) nagnjenost k hipoglikemiji
d) dehidracijo
e) alkalozo.

Do anemične hipoksije lahko zaradi:
a) hemolize
b) kronične odpovedi srca
c) zastrupitve z ogljikovim monoksidom
d) paralize dihalnih mišic
e) akutnega poslabšanja bronhialne astme.

Pri dovolj hudi ustaljeni kronični insuficienci ledvic (vendar ne pri uremiji) velja naslednje:
a) dnevno izločanje sečnine je zmanjšano
b) bolnik je v ničelni bilanci presnove sečnine
c) koncentracija sečnine v plazmi je zvišana
d) volumen primarnega urina, izločenega na nefron, je zmanjšan
e) koncentracija sečnine v glomerulnem filtratu je zvečana.

Pri primarnem hiperaldosteronizmu bo povečana koncentracija aldosterona ponavadi spremljala
a) normalna aktivnost renina v plazmi
b) zvečena aktivnost renina v plazmi
c) zmanjšana aktivnost renina v plazmi.
Pri sekundarnem hiperaldosteronizmu bo povečana koncentracija aldosterona ponavadi spremljala
d) alna aktivnost renina v plazmi
e) zvečena aktivnost renina v plazmi
f) zmanjšana aktivnost renina v plazmi.

Nagnjenost k hipoglikemiji najdemo pri:
a) odpovedi adenohipofize
b) hipofunkciji skorje nadledvične žleze
c) adenomu adenohipofize, ki izloča ACTH
d) tireotoksikozi
e) hipersekreciji rastnega hormona.

Prisotno beljakovin v ascitesni tekočini pri jetrni cirozi je predvsem posledica:
a) izcejanja limfe iz jetrne površine v peritonealno votlino
b) sekundarnega hiperaldosteronizma
c) povečane prepustnosti kapilar v peritoneju
d) vnetne reakcije v jetrih
e) zvečane produkcije albumina v jetrih.

Pri pomanjkanju železa v organizmu lahko ugotovimo:
a) pomanjkanje folijske kisline
b) skrite krvavitve npr. v črevo
c) zmanjšan povprečni volumen eritrocitov
d) zmanjšano količino hemoglobina v eritrocitih
e) hemolizo.

Prostaglandini so produkt metabolizma
a) triacilgliceridov
b) fosfolipidov
c) sterolov.
Nastajajo po
d) lipooksigenazni poti
e) ciklooksigenazni poti
In
f) pospešujejo izražanje znakov vnetja
g) pzavirajo izražanje znakov vnetja.

K smrti zaradi popolnega stradanja NAJBOLJ prispeva:
a) hipoglikemija
b) ketoacidoza
c) odpoved živčevja zaradi pospešene beljakovinske razgradnje
d) oslabelost dihalnih mišic zaradi pospešene beljakovinske razgradnje
e) odpoved srca zaradi pospešene beljakovinske razgradnje v miokardu.

Vzrok za zvečano plazemsko koncentracijo LDL pri družinski hiperholesterolemiji je
a) premajhna aktivnost lipoproteinske lipaze
b) zmanjšano odstranjevanje LDL iz plazme
c) hrana, bogata z ogljikovimi hidrati.
Ta motnja se pojavi zaradi genetsko pogojene okvare
d) lipoproteinske lipaze
e) receptorjev za LDL
f) presnove ogljikovih hidratov.

You have no rights to post comments

Uporabniški račun