Pisna vprašanja (2006-06-06)

http://andper.net

- - - - - - - - - - -

Patoloska fiziologija: pisna izpitna vprasanja (6. junij 2006)


1. Med hiperbilirubinemije, pri katerih gre za motnjo v konjugaciji bilirubina, spadajo
a) Gillbertov sindrom
b) zlatenica pri novorojenckih
c) zlatenica pri zmerno mocnem hepatitisu
d) zlatenica pri obstrukciji intrahepaticnih vodov
e) zlatenica pri zapori duktusa holedokusa.

2. Z ustreznim elektricnim impulzom lahko sprozimo fibrilacijo srcnih prekatov
a) med absolutno refraktarno dobo
b) med relativno refraktarno dobo
c) med restriktivno dobo
d) ne glede na obdobje
e) ko je miokard hipoksicen
f) med nerefraktarno dobo.

3. Pri krvavitvi se krivulja venskega priliva premakne
a) levo in navzdol
b) desno in navzgor
zaradi
c) zmanjsanega arterijskega tlaka
d) zvecane kapacitivnosti zil
e) zmanjsanega perifernega upora
f) zmanjsanega volumna krvi.

4. Kancerogeni dejavniki so
a) eksogeni in endogeni
b) samo eksogeni
c) samo endogeni.
Med eksogene spadajo
d) kemicni dejavniki
e) fizikalni dejavniki
f) bioloski dejavniki
g) starost.

5. Pri napredovali kronicni insuficienci ledvic, toda ne v fazi uremije, opazimo
a) mocno zmanjsan volumen urina
b) zmerno zvecan volumen urina
c) mocno zvecan volumen urina
d) izostenurijo
e) mocno koncentriran urin
f) mocno diluiran urin.

6. Zmanjsan nivo scitnicnih hormonov in zvecan nivo TSH opazimo pri
a) hudem pomanjkanju joda
b) hormonsko aktivnih metastazah karcinoma scitnice
c) prirojenih motnjah v scitnici.
Zvecan nivo scitnicnih hormonov in zmanjsan nivo TSH opazimo pri
d) miksedemu
e) Mb. Basedow.

7. Sekundarni diabetes mellitus lahko nastane zaradi
a) zvecanega nastajanja glukokortikoidov
b) hipofunkcije hipofize
c) povecane ravni rastnega hormona v plazmi
d) kronicnega pankreatitisa
e) atrofije nadledvicnice.

8. Med najpomembnejse dejavnike za primarno hipertenzijo spadajo
a)
b) pretiran vnos soli
c)
d) psihoemocionalni stres
e) telesni napor
f) pomanjkanje telesnega napora.

9. Primarni hiperparatiroidizem lahko povzroci
a) nefrolitiazo
b) tetanije
c) fenilketonurijo.
Pri tem je
d) zvecana resorpcija Ca2+ iz kosti
e) zmanjsana reabsorpcija Ca2+ v ledvicnih tubulih.

10. Pri laktozni intoleranci je diareja
a) osmotska
b) sekrecijska
c) motoricna
in je posledica pomanjkanja
d)
e) crevesne laktaze
f) jetrne laktaze.

11. Pri stagnacijski hipoksiji, ki je posledica insuficience srca, opazimo
a) zvecano A-V diferenco nasicenosti z O2
b) zmanjsano A-V diferenco nasicenosti z O2
c) nespremenjeno A-V diferenco nasicenosti z O2.
Parcialni tlak CO2 v venski krvi je pri tem
d) zvecan
e) zmanjsan
f) nespremenjen.

12. V primerjavi z obdobjem 4 dni po stradanju opazimo pri 4-tedenskem stradanju
a) zvecano izlocanje secnine
b) zmanjsano izlocanje secnine
c) zvecan vstop alanina v jetra
d) zmanjsan vstop alanina v jetra
e) zvecano porabo glukoze v mozganih
f) zmanjsano porabo glukoze v mozganih.

13. Zmanjsanje parcialnega tlaka kisika v arterijski krvi lahko opazimo pri
a) akutnem poslabsanju astme
b) pljucnem edemu
c) hiperventilaciji
d) depresiji dihalnega centra pri zastrupitvi z anestetiki
e) zadebelitvi alveolarne stene.

14. Pri hudem pomanjkanju vnosa NaCl opazimo
a) zvecano izlocanje aldosterona
b) ortostatsko hipotenzijo
c) poliurijo
d) znizan hematokrit
e) zmanjsano izlocanje secnine.

15. Ventrikel lahko postane insuficienten zaradi preobremenitve pri
a) hipertenziji
b) aterosklerozi koronark
c) miokarditisu
d) insuficienci aortnega ustja
e) povecanem uporu v pljucnem zilju.

16. Pri pomanjkanju acetilholina, ki je znacilno za
a) miastenijo gravis
b) botulizem,
opazimo
c) zozenje zenic
d) suha usta
e) parestezije in paralizo misic
f) fascikulacije v misicah.

17. Endogeni pirogeni so:
a) interlevkin-1
b) interlevkin-6
c) cAMP
d) dejavnik tumorske nekroze
e) bakterijski lipopolisaharid A.

18. Pri ventilnem pnevmotoraksu, kjer je eno pljucno krilo kolabirano, pride do
a) stagnacijske
b) anemicne
c) hipoksicne
d) histotoksicne
hipoksije. Zaradi le-te pride do akutne
e) respiratorne alkaloze
f) respiratorne acidoze
g) metabolne alkaloze
h) metabolne acidoze.

19. Zvecan periferni upor naceloma
a) zmanjsa
b) zveca
c) ne spremeni
minutni volumen srca. To je pomembno, ker ta mehanizem
d) vedno zvisa arterijski tlak ob hipotenziji
e) pri arteriolokonstrikciji preusmeri kri v dolocene organe
f) nima nobenega pomena za MVS.

20. Sproscanje arahidonske kisline se dogaja pod vplivom
a) aktiviranega Hagemanovega faktorja
b) trombina
c) fosfolipaze A2.
Iz arahidonske kisline se sintetizirajo
d)
e) prostaglandini
f) levkotrieni.

You have no rights to post comments

Uporabniški račun