Uradni seznam pisnih vprašanj


Uradni seznam 146 vprašanj za pisni del izpita iz ortopedije:

http://pelin.mf.uni-lj.si/ortho/vprasanja.htm