Pisna vprašanja

-Terapija limfoma z visokodoznimi zdravili ali alogeno transplantacijo KM pride v poštev pri zdravljenju ponovitev bolezni-P/N
-Pospešena frakcionacija: skrajšuje skupni čas obsevanja z namenom zmanjšati učinek repopulacije preživelih tumorskih celic
-Rak dojk pri moških: 100x manj pogost kot pri ženskah/10x manj pogost/enako pogost
-Rf za eritrocite, kaj je napačno: dajemo bolniku s terminalno boleznijo/damo po zdravljenju s citostatiki/dajemo po obsevanju
-Lipom lahko morfološko prepoznamo po aspiraciji s tanko iglo-P/N.
-Kaj ni antimetabolit: doksorubicin
-5-letno preživetje: 40 hormonsko+ rak dojk/40 vseh rakov dojk/nekaj s trojno negativnim rakom
-Prognostični dejavnik, ki ga upoštevamo pri pooperativnem zdravljenju raka corpus uteri: invazija bezgavk/starost bolnice/spremljajoče bolezni/diferenciacija tumorja/globina invazije
-Incidenca raka dojke: narašča/pada
-Karcinomi pri otrocih: 30 rakov otrok/izjemno redki
-Ileus: neslišna peristaltika/lahko norm. lab. izvidi in dehidracija/oboje
-Incidenca malignega melanoma: narašča/ strmo narašča/ostaja pribl. enaka
-Imunsko preurejanje: začne se takoj ob nastanku tumorskih celic v organizmu. Ima dvojno vlogo, po eni strani poteka transformacija imunskega odgovora ter nadzor nad rastjo tumorja, po drugi pa nastaja prilagajanje in selekcioniranje tumorskih celic zmožnih preživetja kljub delovanju imunskega sistema

You have no rights to post comments

Uporabniški račun