Povzetki snovi

Imunologija: izpiski iz učbenika, napisani zelo podrobno

Bakterije: bolj ali manj prepisano iz izročkov s spletne učilnice, tiste bakterije, ki manjkajo v izročkih, manjkajo tudi tukaj

Glive, praživali: izročki s spletne učilnice

Virusi: za večino virusov narejeno po povzetkih na koncu poglavij učbenika Medicinska virologija, za herpesviruse in viruse hepatitisa pa po celotnem poglavju

Za izpit je potrebno znati vsaj te celotne povzetke.

You have no rights to post comments

Uporabniški račun