Ustna vprašanja - prof.Poljak

Žrebaš številke od 1 do 7 za vsako vprašanje . Vprašanj je 6 .

1.kohovi postulati,
2.posredna imunoflorescenca,
3.stafilokoki,
4.citomegalovirus,
5.goveja trakulja in
6.protitelesa igG..1. konjugacija
2. c.botulinum
3. a.lumbricoides
4. primarni in sek. imunski odziv
5. klopni meningoencefalitis


1. -razlike med avtotrofnimi in heterotrofnimi bakterijami
2. -Streptococcus pneumoniae
3. -inhibicija hemaglutinacije
4. -adenovirusi, ki povzrocajo driske (gre za sev 40, 41)
5. -uąi
6. -adjuvensi


1. -transdukcija
2. -Corynebacterium Diphteriae
3. -Reakcija vezave komplementa
4. -Citomegalovirus
5. -IgA
6. -Enterobius vermicularis


1. Stena po Gramu pozitivnih bakterij
2. Chlamydia pneumoniae
3. Coxsackievirusi
4. Tumorje zavirajoči geni
5. Giardia intestinalis
6. Nastanek različnosti protiteles

You have no rights to post comments

Uporabniški račun