Pisna vprašanja

TEST B
1. ocena tveganja (namen, koraki)
2. bisinoza
3. kisikov dolg
4. deterministični učinki ionizirajočega sevanja
5. biomonitoring kadmija
6. epilepsija in vožnja
7. akomodacija
8. začasen in permanenten pomik slušnega praga
9. ergonomija izdelka, delovnega mesta
10.p4hr

You have no rights to post comments

Uporabniški račun