1. kolokvij iz vaj (1998)

Fiziologija 98/99



1. kolokvij iz vaj: uvodna vaja, transport, zivcevje
10/12/98



1. Izracunaj Um, podano razmerje prevodnost za Na in K.


Shematske naloge:


2. Diagram drazenja n. ischiadicusa z narascajocimi napetostmi + komentar

3. Monosinapticni refleksni lok - oznaci na shemi

4. Dva umeritvena diagrama - oznaci obmocje linearnosti,
definiraj obcutljivost

5. Analogno - digitalna konverzija - priblizno stevilo nivojev, koliko biten
racunalnik, uporaba teorema za dolocanje frekvence konverzije, ce hocemo
ohraniti frekvenco in obliko analognega signala (Rahlo konfuzna naloga!)

6. Furierjeva transformacija - zapis frekvencnega diagrama, amplitud in
frekvenc (Dokaj zahteven primer!)



Opisna vprasanja, odgovor je lahko samo ena beseda ali stavek:



7. Kdaj je tok negativen, primer, ekstenzivna kolicina termoregulacije,
optimalno obmocje termoregulacije

8. Graf P-V za zilo: komplianca, vpliv Sy/Psy, komplianca v odvisnosti od
polnjenosti

9. Transport CO2 in O2 - Izracun koncentracije CO2
(topnost podana, pCO2 podan), pCO2 v venah, kako se telo brani proti
povecani koncentraciji CO2 na primeru masnega pretoka

10. Zdravilo dajemo v ECT, skozi ledvice se izloca z dano konstanto - zapis
volumskega pretoka, kako telo odgovarja na povecan/zmanjsan vnos/iznos,
sorodna vprasanja na temo ohranitvenega zakona




Zajeta so (upam) vsa vprasanja, mogoce manjka kaksna zahteva pri posameznem
primeru, vendar pa je pomembno, da je razvidno, kje so poudarki.

You have no rights to post comments

Uporabniški račun