Ustna vprašanja - prof. Kržan

Torej, najprej moji vprašanji:
- opioidni narkotiki (razdelitve, receptorji, uporaba, stranski učinki...); podvprašanj sta bili: primerjava morfija in metadona, mehanizem tolerance,
- zdravljenje astme (poveš, kar ti pride na pamet); podvprašanje: ali bi lahko uporabili tudi NSAID-e (odgovor je: NE, ker bi se metabolna pot iz ciklooksigenazne poti preusmerila v lipooksigenazne poti in bi posledično nastajalo več levkotrienov - močni bronhokonstriktorji!).

Zdaj pa še vprašanja sotrpina ob meni:
- testiranje toksičnosti zdravil ( na živalih: uporabljamo čim višje odmerke za določanje LD50, kancerogenost, teratogenost; in vitro: mutagenost...),
- zdravljenje srčnega popuščanja (katere skupine zdravil...); podvprašanja: klinični primer (ti ga ona predstavi na hitro) - kako bi začel zdravljenje (npr. ACE - inhibitorji, beta blokerji; izbereš eno zdravilo iz vsake skupine in opišeš delovanje...).

Je zelo korektna, življenjska, čeprav se občasno rada spusti v podrobnosti. Midva sva zelo dobro pisala pisnega, tako da se nismo nič ustavljali pri testu, kar naj bi bilo značilno za ustni izpit pri njej.

You have no rights to post comments

Uporabniški račun