II. kolokvij (2012-03)

2. kolokvij marec 2012

Ca(OH)2 (ali pač neko podobno snov) damo v 0,1M Ca
K topnosti=1,3*10^-6
Kolikšna je topnost?
-1,8*10^-3 (P)
-1,3*10^-4 (N)
-1,3*10^-5 (N)
-1,3*10^-6 (N)

Obkroži nepravilni odgovor:
-Elektroni potujejo po elektrolitskem ključu med členoma (P)

Nernstova enačba pove:
-odvisnost napetosti med členoma od koncentracij produktov in reaktantov (P)

Obkroži pravilno:
-Če se entalpija sistema zmanjša, se entalpija okolice poveča(P)
-Entropija idealnega kristala pri 0K je 0 in največja možna(N)

Ravnovesje:
-V ravnovesju se hitrosti nastajanja reaktantov in produktov izenačita in nista enaki 0 (P)
-V ravnovesju se hitrosti nastajanja reaktantov in produktov izenačita in sta enaki 0 (N)

Sterični faktor:
-je odvisen od velikosti in oblik molekul (P)
-je pri dvoatomnih molekulah večji kot pri triatomnih (N)


Na začetku imamo 500 enot snovi, po 400 urah je samo še 250 enot:
-k=ln2/400h (P)

Strmina premice funkcije lnK(1/T) je -10:
-reakcije je endergonska, delta H = 10*R (P)
-reakcije je endergonska, delta H = 10/R (N)
-reakcije je endergonska, delta H = -10R (N)

Pri merjenju pH:
-pri merjenju pH potencial enega člena neodvisn od ph, potencial drugega pa odvisen .. (P)

-Kisik je na koncu dihalne verige oksidant in se reducira v vodo (P)


En trik je bil najbrž z radiem kosti in da ga kristalizacijska jedra zmanjšajo, ampak ne vem več ali je bil kritični radij ali kakšen drug. Jaz sem obkrožil nekaj drugega.

You have no rights to post comments

Uporabniški račun