Ustna vprašanja - prof. Lenasi

1. Pufri na splošno (Henderson-Hasselbachova enačba ipd.), pufri v telesu (kateri so, kaj približno delajo, npr. histidinski ostanek v Hb), pofrobneje o delovanju bikarbonatnega pufra.
2. Bakterijska celična stena (sestava), delovanje penicilina na bakterijsko steno (kam se veže in kaj s tem povzroči), struktura N-acetilmuraminske kisline.
3. Regulacija encimov (alosterični modulatorji, kovalentna modifikacija, proteolizna cepitev)

1. Oksoredukcijske reakcije (oksidacija/redukcija, oksidant/reducent, redoks pari, redoks potencial), primer redoks reakcij v človeškem telesu (npr. NAD+ > NADH in dihalna veriga), oksoreduktaze (encimi, ki prenašajo e-) in vezava prostetičnih skupin (Fe2+ v citokromih) in koencimov (NAFD+) nanje.
2. Sestava celične membrane (zgradba in pomen fosfolipidov, holesterola, proteinov), specializirana mesta membran (GPI sidra, lipidni rafti).
3. Hb in Mb (zgradba, delovanje), sigmoidna krivulja.

You have no rights to post comments

Uporabniški račun