Pisna vprašanja (3.6.2003)

1. rok (3.6.2003)
------------------
1.Fruktoza (ciklična oblika) nariši vse možne vodikove vezi z vodo.
2.Kaj je topnostni produkt, reakcija in formula. Pomen v telesu.
3.Kako in kdaj vpliva pH na hitrost nekataliziranih reakcij.Skiciraj reakcijo, ki poteče kadar pH naraste,zato v pade in razloži s formulo.
4.Na primeru vitD3 razložite mehanizem lipidotopnih stimulatorjev(npr.hormonov) metabolizma.
5.Skiciraj tipični lipoprotein in določi vlogo.
6.Nariši metionin in 3 vloge.
7.Struktura in lastnosti L-helixa.
8. 4 alosterične modulatorje Hb, kam se vežejo in kako vplivajo.
9. IG struktura in pomen posameznih delov.
10.Graf nekompetativne inhibicije.Ali se spremeni afiniteta vezave

You have no rights to post comments

Uporabniški račun