Pisni izpit (22. 3. 2006)

1. Fossa pterygopalatina (vsebina, omejitve, komunikacije)
2. N. mandibularis (jedra, potek, inervacija)
3. Duodenum (topografija, lega, opis)
4. Vesica urinaria ženske (opis, topografija, lega)
5. Notranje očesne mišice (lega, funkcija, inervacija)
6. Dorzalne stegenske mišice (origo, insertio, funkcija, inervacija)
7. Koronarne arterije (izvor, potek, prehrana)
8. Atriculatio humerale (sklepne površine, ligamenti, gibanje)
9. Trachea in principalna bronha (topografija, opis, lega)
10. Piramidna proga (potek, inervacija, pomen)

You have no rights to post comments

Uporabniški račun